Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektroniktekniker til spændende job i Søopmålingen


Elektroniktekniker til spændende job i Søopmålingen

Søopmålingen, under 1. Eskadre, søger en engageret og kvalitetsbevidst elektroniktekniker. Har du svendebrev som elektroniktekniker, datatekniker eller tilsvarende uddannelse, og har lyst til et spændende og udfordrende arbejde, så har vi stillingen til dig. Vi sejler i danske farvande og vores værksted ligger i Frederikshavn.
Om os
Søopmålingen består af rutinerede medarbejdere, som varetager drift og reparation af Søopmålingens elektronik udstyr ombord på søopmålingens 4 skibe. I perioder låner vi yderligere 2 skibe, hvor der også laves opmåling fra.

Vi har 1 års planlægning, og vi går meget op i planfastholdelse. Sejladsåret i søopmålingen indeholder sejlperioder på 12 dages sejlads og 9 dages fri. Vi har en forårs periode og en efterårs periode, hvor vi sejler. I sommerperioden afvikler vi frihed. Dog er der mulighed for ture til Grønland i perioden, da vi laver opmåling på Grønland om sommeren.

I vinter halvåret ligger skibene i Frederikshavn, hvor vi vedligeholder dem og passer vagten ombord. Herudover er der periodevis arbejde på værkstedet i Frederikshavn, når der ikke afvikles frihed.
Om stillingen
Som elektroniktekniker i Søopmålingen vil du i sommerhalvåret gøre tjeneste i de sejlede enheder i Danmark og Grønland. Sejladsen i danske farvande planlægges i togtperioder på 12 dages varighed med mulighed for frihedsafvikling i mellemperioder. Søopmåling i grønlandske farvande udføres med et inspektionsfartøj af KNUD-kl., og du vil sammen med øvrige teknikere deltage i en tørn, hvor du hvert andet år vil kunne forvente en togtperiode på ca. 4 uger.

I den daglige tjeneste ombord, vil du i kraft af dine faglige kompetencer medvirke til at opretholde enhedens evne til at løse de pålagte opgaver. Der er i den forbindelse tale om vedligeholdelse og reparation af alle søopmålingsrelaterede såvel som andre ombordværende elektroniske systemer.

I vinterhalvåret deltager du i opgraderings- og vedligeholdelsesarbejder på opmålingsudstyret på flådestation Frederikshavn.

I de små sejlende enheder indgår du på lige fod med resten af besætningen i vagter og anden tjeneste ombord.
Om dig
Det forventes, at du som person er i stand til at indgå i de små besætninger ombord på de sejlende enheder, hvor meget forskelligartede opgaver skal løses i fællesskab.
Du skal kunne arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver inden for det primære område. Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.
I forbindelse med den daglige tjeneste er du som person opsøgende og proaktiv, for at finde de bedste løsninger, der kan sikre driften af de ombordværende systemer.

Det er et krav, at du har et svendebrev som elektroniktekniker eller datatekniker.

Det er ønskeligt, at du allerede har gennemgået Søværnets Basisuddannelse, men har du gennemgået Beredskabsstyrelsens, Flyvevåbnets eller Hærens Basisuddannelse skal du blot gennemgå en kortere omskoling til Søværnet. Er du erklæret egnet på Forsvarets Dag og villig til at gennemgå Søværnets Basisuddannelse, er du også velkommen til at søge. Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord.
Løbende vil du blive tilmeldt kurserne duelighedsprøve i motorpasning, røgdykker og speedbådscertifiket.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.


Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder af Søopmålingens elektronikværksted SSG Peter Parbæk, mail: 1E-SOM-EKB@mil.dk, telefon 728 53611. Alternativt OK Jesper Vedel, 1E-SOM-NK, telefon 4078 6477

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. august 2022. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.08.2022

Indrykningsdato

01.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent