Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

ERFAREN OG DYGTIG CHEF SØGES TIL MYNDIGHEDSSEKTIONEN I FMI


ERFAREN OG DYGTIG CHEF SØGES TIL MYNDIGHEDSSEKTIONEN I FMI

Vil du stå i spidsen for at sikre personel- og materielsikkerhed inden for Forsvarsministeriets koncern? Så kan det være, at du er på vej mod en ny stilling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som søger en sektionschef til Myndighedssektionen.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder fra kampvogne, skibe og jagerfly til uniformer.

Myndighedssektionen, der er en del af FMI stab i Ballerup, er ansvarlig for at sikre indsigt i og rådgive om lovgivning, internationale og nationale regler inden for personel- og materielsikkerhed. Sektionen løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder.

Myndighedsudøvelsen varetages af sektionens inspektører inden for følgende fagområderne Skibssikkerhed, Køretøjssikkerhed, Eksplosivstofsikkerhed, Våbensikkerhed, Arbejdsmiljø samt Farligt Gods.

Vi yder intern rådgivning i forbindelse med materielanskaffelser, og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt.

Vi planlægger og fører tilsyn gennemfører inspektioner jf. love, standarder og bestemmelser, herunder at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag er retvisende for området og følger lovgivning og regler.
Om stillingen
Som chef for sektionen er du ansvarlig for FMI-myndighedsfunktion inden for personel- og materielsikkerhed. Sektions arbejde er afgørende for hele forsvarets koncern og den operative opgaveløsning.

Derudover er det også dit ansvar, at der er fokus på arbejdsmiljø. Du skal sikre, at myndighedsfunktionen løses på en effektiv og betryggende måde, og at eventuelle problemområder identificeres og varsles så tidligt som muligt.

Du vil blive chef for en sektion på 11 medarbejdere, som er fordelt på seks fagområder: Skibssikkerhed, våbensikkerhed, eksplosivstofsikkerhed, køretøjssikkerhed, transport af farligt gods samt arbejdsmiljøområdet. Det vil i samarbejde med sektionens medarbejdere være din opgave at sikre en løbende udvikling af sektionen for altid at sikre en kvalitativ, effektiv og opgaveløsning, som overholder lovgivning, regler mm.

Du får en unik mulighed for et spændende chefjob hvor nogle af nøgleordene for succes, er evnen til, at sætte retning, bruge- og udvikle sektionens store faglighed, håndtering af mangeartede opgaver, en motiverede ledelsesform, lysten til at skabe- og fastholde relationer samt bidrage med et stort personligt drive.
Om dig
Du er en erfaren major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Du forstår betydningen af sikkerhed og tænker det naturligt ind i din opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du har erfaring med eller indsigt i flere af de faglige indsatsområder.

Du trives med selvstændighed, og dine gode kommunikationsevner er med til at sikre dig et godt samarbejde med interne og eksterne relationer i hele forsvaret. Endvidere er det vigtigt, at du som leder evner at motivere og udvikle dine medarbejdere.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til analyse, prioritering og drift.

Som person er du resultatorienteret og tillidsvækkende. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til – at fastholde og udbygge et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og et stærkt samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Thomas Vestergaard på telefon +4525415987, eller via mail: FMI-PK-CHSK@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller via mail: FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 30. August 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.08.2022

Indrykningsdato

24.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent