Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Sagsbehandler til Økonomielementet ved 2. Brigade, Gardehusarregimentet og Slesvigske Fodregiment (M231) (genopslag)


Sagsbehandler til Økonomielementet ved 2. Brigade, Gardehusarregimentet og Slesvigske Fodregiment (M231)

Har du en operativ baggrund som eksempelvis kommandobefalingsmand, forsyningsbefalingsmand
eller sagsbehandler i en højere stab? Har du evne og vilje til at medvirke til, at
myndigheder og enheder kan gennemføre den bedst mulige uddannelse for de rådige ressourcer?
Så er det dig, der skal være vores nye medarbejder i Økonomielementet ved 2. Brigade,
Gardehusarregimentet og Slesvigske Fodregiment!
Om os
Økonomielementet er en del af Økonomidivisionen i Forsvarskommandoen, og er geografisk
placeret i Slagelse. Elementet er organiseret med en majorstilling som leder samt to seniorsergentstillinger
og to civile stillinger som sagsbehandlere.
Du vil blive en del af et økonomielement der:
 Leverer økonomifaglig rådgivning og skaber grundlag for ledelsesbeslutninger.
 Udarbejder og justerer aktivitets- og driftsbudgetter for enheder og myndigheder.
 Udarbejder ledelsesinformation.
 Deltager i stabsarbejder med mere for 2. Brigade, Gardehusarregimentet og Slesvigske
Fodregiment.
Vi planlægger vores dag, så vi i fællesskab løser de pålagte opgaver og samtidig sikrer balance
mellem arbejdsliv og privatliv. Det gør vi ved at have faglig redundans, ved at være på
forkant med opgaverne, ved at have et indgående kendskab til forvaltningsgrundlaget, ved
at tale sammen om opgaverne samt ved at være gode til at anvende vores IT-systemer.
Når elementet er fuldt bemandet har vi mulighed for at balancere drift og udvikling af såvel
elementet som den enkelte medarbejde.
Elementets opgaver løses i tæt koordination og i samarbejde med myndighederne og enhederne.
Dette stiller krav til vores faglighed og til vores evne til at forstå og respektere de andres
faglighed og i sidste ende chefernes beslutninger.
Medarbejderne siger blandt andet:
 Sofie: ”Vi er et fantastisk team, som altid støtter hinanden med opgaverne. Det skaber
god harmoni, imellem arbejde og privatliv”.
 Christine: ” Jeg er glad for vores gode kollegiale fællesskab, hvor der også er plads til et
godt grin.
 Peter: ”Jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde og medvirke til at sikre, at de
tildelte ressourcer bliver til uddannelsesaktiviteter ved enhederne”.
 Jens-Henrik: ”Jeg er glad for at have fået mulighed for at udvikle mine kompetencer, så
jeg kunne få en stilling på højere niveau”.
Myndighederne er organiseret således:
 2. Brigade er organiseret med hovedkvarter i Slagelse, III Opklaringsbataljon i Rønne, V
Uddannelsesbataljon i Slagelse, I Panserbataljon i Holstebro, V Uddannelsesbataljon i Holstebro
og XIII Lette Infanteribataljon i Haderslev.
Om stillingen
Når du arbejder hos os, vil du selvstændigt eller som en del af et stabsarbejde:
 Udarbejde ledelsesinformation.
 Kontrollere aktivitetsbudgetter.
 Koordinere den samlede opgaveløsning samme med elementet.
 Støtte enhederne med at udarbejde befalinger og planer.
 Undervise i dele af forvaltningsgrundlaget som subject matter expert.
 Udvikle værktøjer til at lette den løbende sagsbehandling.
 Analysere og vurdere forvaltningsgrundlag med henblik på rådgivning af cheferne.
 Deltage i og understøtte forberedelse og gennemførelse af budgetprocessen for det kommende
år, herunder kontrol af den enkelte myndigheds plan ud fra et økonomisk perspektiv.
 Deltage i indlæsning af det kommende års ankerbudget i Forsvaret styringssystem, De-
Mars.
 Deltage i økonomiopfølgning i løbet af året, herunder støtte med rettelse af budgetgrundlag
i forhold til ændrede opgaver, revurdere budgetter i DeMars, støtte udarbejdelse af
kapacitetslønsprognose samt udarbejde og deltagelse i fremlæggelse af ledelsesinformation.
 Deltage i udarbejdelse af årsafslutning.
 Deltage i og støtte den daglige sagsbehandling i elementet, herunder fakturabehandling,
foretage bilagskontrol, deltagelse i mødeaktivitet samt øvrig kontakt og rådgivning til
myndigheder og enheder.
 Blive elementets ekspert på en del af forvaltningsgrundlaget.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med mod på at gennemføre videre- og efteruddannelse.
Du har en operativ baggrund, og du har et indgående kendskab til enhedernes
vilkår og dagligdag eksempelvis når de gennemfører uddannelse, er indsat i nationale såvel
som internationale operationer, skydelejr, øvelse, daglig tjeneste, vagt, efter- og videreuddannelse,
seminarer og tjenesterejser med mere. Dette kendskab skal du bringe i anvendelse,
når du støtter uddannelsesplanlæggeren med at budgettere aktiviteter eller når du
gennemfører kontrol og evaluering.
Du har stiftet bekendtskab med det forvaltningsgrundlagt der anvendes i forbindelse med
eksempelvis uddannelsesaktiviteter, arbejdstidsplanlægning, tjenesterejser, fritidsvirksomhed,
indkøb m.v.
Du har personlig og faglig gennemslagskraft fordi du anvender faglige argumenter og fakta
samt sætter dig i modtagerens sted. Du har forståelse for, at den samlede opgaveløsning løses
bedst ved at balancere hensynet til opgaveløsningen, hensynet til personellet og hensynet
til ressourceanvendelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Økonomielementet, kaptajn Mick Jørgensen på tlf. 72 83 30 81 / 25 55 60 81 eller FIIN på 2BDE-G8-01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Palle Hvirvelkær ved FPS på telefon 32 66 55 75

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest
herefter.
Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent