Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Stabsofficer til SHAPE J6 – CIS/CYBERSPACE Operations, Belgien


Udstationering: Stabsofficer til SHAPE J6 – CIS/CYBERSPACE Operations, Belgien

Er du interesseret i udviklingen omkring NATO CIS og cyber? Så er her en spændende stilling ved SHAPE J6 Cyberspace Division, hvor du bliver omdrejningspunkt i udarbejdelsen af NATO policy for CIS og cyberområdet.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien – hvorfra der inden for ca. 45 min. kørsel er direkte flyforbindelser til bl.a. Billund og København.

SHAPE er ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af Alliancens operationer, beredskaber og øvrige aktiviteter.

Alliancens fornyede fokus på den kollektive forsvarsopgave, samt den teknologiske udvikling har betydet, at SHAPE J6 – i forbindelse med tilpasningen af NATO kommandostruktur – er blevet reorganiseret med cyberområdet som det centrale omdrejningspunkt. Det nye Cyberspace Directorate er overordnet organiseret i to hovedområder, henholdsvis en J6 Cyberspace Division og et Cyberspace Operations Centre (CyOC).

J6 Cyberspace Divisionen støtter CyOC med strategisk koordination og planlægning i forhold til cyberområdet i ACO. Divisionens Cyberspace Strategic Plans & Policy Branch støtter specifikt CyOC med militærfaglig rådgivning. Endvidere varetages en rådgivningsfunktion vedr. cyber risk management inden for SACEUR ansvarsområde.

Den danske stabsofficersstilling indgår i Cyberspace Strategic Plans & Policy Branch som en af tre officerer med ansvar for input til udviklingen af policies og doktriner for CIS, herunder input til CyOC vedrørende udviklingen af policies og doktriner for cyber.

Nationalt bidrager stillingen til Danmarks indsigt i NATO udvikling af policy, doktrin og aktiviteter primært inden for CIS og cyberområdet. Danmark besætter ligeledes en stilling ved CyOC.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer ved Cyberspace Strategic Plans & Policy Branch vil den primære opgave være at deltage i den strategiske udvikling, planlægning og gennemførelse af NATO aktiviteter inden for cyber- og CIS området, herunder bl.a.:

• Rådgivning, bidrag og støtte til CyOC i forhold til ACO strategiske planlægning og udvikling af policy for den aktuelle anvendelse af ACO cyber- og CIS kapaciteter.
• Rådgivning og bidrag i forhold til ACO udvikling af doktriner inden for cyber- og CIS området.
• ACO repræsentant ved NATO HQ arbejdsgruppemøder og komitéarbejde vedrørende udviklingen af CIS og C2.
• Rådgivning, bidrag og støtte til CyOC ved udvikling af ACO strategisk planer for cyberkapaciteternes mere langsigtede udvikling.
• Rådgivning til CyOC i forbindelse med strategisk planlægning og identificering af støtte til NATO’s Allied Operations and Missions (AOM) mandat og rådgivning til integration af NATO’s og alliancens cyberspace og CIS infrastruktur i NATO AOM.
• Evaluering af NATO operationer og øvelser til brug for fremtidig udvikling af strategisk planlægning og kapabiliteter.
• Deltager ved evaluering af ACO cyberkapaciteter.
• Ved behov kunne indgå i CyOC og varetage operative opgaver.

Der er desuden en grundlæggende forventning om, at stabsofficerer ved SHAPE – med et strategisk fokus inden for det operative område – kan koordinere og udvikle en policy, koncepter og planer inden for NATO fulde opgavespektrum.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelse for militære ledere, MMS eller lignende på masterniveau.

Du har tidligere haft ansvar for eller medvirket ved policyudvikling på operativt eller strategisk niveau, alternativt har du en solid koordinations- og planlægningserfaring ligeledes fra operativt eller strategisk niveau. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i et værnsfælles miljø og gerne fra en stilling i NATO.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med policy eller planlægning på CIS, Cyber og/eller efterretningsområdet og gerne fra en stilling på operativt eller strategisk niveau. Det er ligeledes ønskeligt, at du har et generelt kendskab til cyberområdet, samt forståelse for defensive / offensive cyberspaceoperationer.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til NATO og Danmarks doktrin på cyberområdet, herunder kendskab til nuværende procedurer for integration af cyberspaceoperationer og cybereffekter i NATO.

Vi lægger vægt på, at du har international erfaring med fokus på operativ planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.
Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

Det er ønskeligt, at du har gennemført kurset CCC-CS-2411 - NATO C4ISR Orientation for Officers.

Der er endvidere mulighed for at indgå en kompetenceudviklingsaftale, såfremt der måtte være behov for inddækning af manglende kompetencer, der efterspørges i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Stillingsniveau nationalt/internationalt: M331, midlertidig tillagt grad af oberstløjtnant (NATO grad: OF-4).

Stillingen er til besættelse snarest muligt, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov og/eller personlige ønsker.
Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT / NATO SECRET.


Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per O. Knudsen på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 499 54 01 82 eller den nuværende stillingsindehaver OL Michael Andersen på tlf.: +45 2214 7200.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.
Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022 og vi forventer snarest derefter at gennemføre samtaler.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent