Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsgast til sejlads med Fregatten ABSALON


Kampinformationsgast til sejlads med Fregatten ABSALON

Stillingen skal bestrides i Air Defense (AD) sektionen ombord i ABSALON. Sektionen består af syv konstabler to sergenter, og ledes af to officerer.
Området AD omfatter Anti Air Warfare (AAW), Electronic Warfare (EW), AntiShipMissileDefence (ASMD), og Taktisk Datalink (TDL).
Om os
ABSALON er én af to fregatter i ABSALON-KL, som er iblandt Søværnets største sejlende enheder.
Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt. Vores besætning bestræber sig på at levere en opgaveløsning af meget høj kvalitet. Vi ønsker at være fleksible i vores tilgang, og fokusere på en ”can do” holdning til opgaverne.

ABSALON er ofte på kort beredskab til prioriterede opgaver, og således vil ABSALON kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kort varsel. Det seneste år har ABSALON besætningen været indsat med SNMG1 i Nordeuropa, i en anti-pirateri operation i Guineabugten og i dansk beredskab i Østersøen under krigen i Ukraine.
Om stillingen
Du vil indgå som en del af AD sektionen, der har til opgave at:

• Anvende ESM til at give enheden det fornødne varsel til styrkelse af enhedens ASMD muligheder.
• Opretholde et kontinuerligt beredskab i en tørn til søs.
• Udføre skibets luftovervågning og opbygning af luftbilledet ved hjælp af en til situa¬tionen afpasset anvendelse af aktive og passive elektroniske sensorer.


Du vil indgå i enhedens vagttørn, hvorfor der kan forventes vagtdage i havn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine evner. Der må i den forbindelse påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om dig
Du er klar til at blive en del af et socialt miljø ombord på fregatten ABSALON. Du trives i et dynamisk miljø hvor Vi som en del af politikernes værktøjskasse, kan udsendes på nye opgaver med kort varsel. Disse opgaver kan både være af national og international karakter. Det stiller krav til at du er fleksibel og omstillingsparat. Ydermere sætter du en dyd i at være både flittig og ærlig.
Passer denne beskrivelse på dig vil du være et godt match med dine nye kollegaer ombord på ABSALON.

Kvalifikationer

For at bestride funktionen som kampinformationsgast er det et ufravigeligt krav at du kan opretholde en sikkerhedsgodkendelse til klassifikationsgraden HEMMELIGT.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til røgdykning.

Kvalifikationer - hvis du ikke har disse kan de erhverves efter ansættelse:
• Søværnets basisuddannelse.
• Funktionsuddannelse kampinformation, forudsætningsskabende - TAC 540

Det vil være en fordel hvis du ydermere har følgende kurser:
• Link 11 for operatører – TAC 111
• Grundlæggende link 16 – TAC 216
• Kampinformation grundlæggende – TAC 550
• Batterileder CEROS – VBC 201

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til, Kampinformationsbefalingsmand (KIB) sergent Mathias Christensen på mail: 2E-ABSL-KIB@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. juli 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 31. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent