Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsessagsbehandler til Forsvarets Sanitetskommando


Uddannelsessagsbehandler til Forsvarets Sanitetskommando

Har du lyst til at arbejde med koordinering af sanitets-og sundhedsfaglige uddannelser på tværs af myndigheder, værn og niveauer i en kommandostab bestående af stærke sundhedsfaglige specialister?
Har du gode kommunikative evner og forstår at bruge dem til at fastsætte uddannelsesproduktionen og se mulighede produktionsoptimeringer til gavn for de operative værn?
Om os
Program og Driftsafdelingen er en del af Produktionsdivisionen, der indgår i staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Afdelingen består af 10 medarbejdere på forskellige funktionsniveauer.

I Forsvarets Sanitetskommando produceres sundheds-og sanitetsfaglige uddannelser flere forskellige steder i landet, som dækker uddannelsesbehov fra jagerpiloten til den militære fysiske træner eller sanitetsinstruktøren. Forsvarets Sanitetskommando gennemfører desuden uddannelse af sundhedsfaglige uddannelser på højt niveau, så vi kan støtte de operative enheder inden for det militær medicinske område.

Afdelingen er kendetegnet ved en fri og uformel tone, og der er gode muligheder for, at du kan planlægge din dag i forhold til work-life balance, der passer til dig.
Om stillingen
Som Forsvarets Sanitetskommando Stabs uddannelseskoordinator er du ansvarlig for den overordnede NIV II koordinering af uddannelser gennemført ved Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesudbydere, bl.a. ved Center for Sundhed- og Sanitetsuddannelse i Aarhus og Center for Militærfysisk Træning i København.
Du vil i den forbindelse skulle koordinere direkte med andre NIV II (fx Hærkommandoens Uddannelsessektion) om perioder og kursuspladser samt den faglige og operative kontekst, som uddannelsen sigter mod.

Du er ansvarlig for fastsættelsen af uddannelsesproduktionsmålene og bidrager til den del af årsbefaling og ressourcestyringen ved Forsvarets Sanitetskommando Stab.

Du er ansvarlig uddannelsessagsbehandler for Forsvarets Sanitetskommando Stab. Opgaven løses i samarbejde med afdelingschefen, ligesom der i visse sager er direkte koordination med divisions- og centercheferne. Opgaverne varierer i dybde og omfang med alt fra implementering af MinUddannelse til udarbejdelse af sagsoplæg for større ændringer i eksisterende uddannelser.
Du har også en rolle i diverse arbejdsgrupper inden for pædagogik, udvikling og uddannelsesteknologi (fx Moodle og Minuddannelse), som samlet danner et bredt og solidt kendskab til hvad, der rører sig inden for uddannelse både internt og eksternt.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant, og du har mod på tage næste skridt for at arbejde i en stab på NIV II.
Det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste på NIV III.
Hvis du har erfaring fra uddannelsessøjlen eller haft berøring med produktionsstyring i Forsvaret er det blot yderligere et plus i bogen.
Vi søger en selvstændig og engageret kollega, der har forståelse for den helhed som Forsvarets Sanitetskommando indgår i. Du skal være god til at gennemføre processer, da din opgave inden for produktionsmålsfastsættelse sker i koordination med sanitets- og sundhedsfaglige specialister. Du skal derfor evne at arbejde på tværs af niveauer og faggrænser.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling, så vi i fællesskab kan skabe de bedste vilkår for at du bliver en succes i stillingen. Der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen og evt. til næste niveau efter nogle år.
Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret.

Der er flere myndigheder repræsenteret i Sødalsparken, hvorfor det vil være muligt at skabe et udviklingsforløb i forskellige stillinger i Aarhus-området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aarhus, Sødalsparken.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef orlogskaptajn Morten Bitsch Madsen på telefon 7281 8260, mobil 5185 0906 eller mail fsk-p-chpda@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 10. juli 2022.
Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er ledig 1. juli 2022 og ønskes besat snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du må gerne vedhæfte seneste FOKUS eller andre relevante bilag, men dette er ikke et krav.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent