Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Operationsofficer til den Nationale Militære Repræsentant ved SHAPE, Belgien.


Udstationering: Operationsofficer til den Nationale Militære Repræsentant ved SHAPE, Belgien.

Har du en solid viden om Forsvarets engagement i NATO og har du arbejdet med militær planlægning på operativt/strategisk niveau? Så er der her en spændende stilling ved den Nationale Militære Repræsentant til SHAPE, hvor du bliver en del af omdrejningspunktet for Forsvarets militærfaglige koordination med NATO.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien – hvorfra der inden for ca. 45 min. kørsel er direkte flyforbindelser til bl.a. Billund og København.

Den danske Nationale Militære Repræsentant (NMR) indgår ikke direkte i SHAPE organisation, men er placeret ved SHAPE sammen med de øvrige NATO nationers delegationer.

NMR er forsvarschefens repræsentant ved SHAPE og omdrejningspunkt for Forsvarets koordination med SHAPE og øvrige myndigheder under ACO. Opgaven omfatter koordination i forhold til NATO planlægning omkring den kollektive forsvarsopgave, internationale operationer, styrkeberedskaber, øvelses- og uddannelsesvirksomhed, samt en lang række andre forhold i relation til Danmarks engagement i NATO.

Organisatorisk består NMR kontoret af en chef/BG og to officerer/OL+ samt fire civile medarbejdere, der udgør det danske stabsstøtteelement. Denne stilling varetager dagligt koordinationsopgaver med og for nationale myndigheder, herunder særligt fagstabene i Forsvarskommandoen.

NMR opgaveportefølje afspejler Danmarks igangværende opgaver og interesser i NATO, samt Alliancens aktuelle fokus. Opgaverne er således løbende under forandring, hvilket i det daglige afspejles i en dynamisk og bred opgavefordeling ved NMR.
Om stillingen
I stillingen som operationsofficer ved NMR vil den primære opgave være indhentning af informationer, koordination og hjemsendelse af dokumenter i forhold til NATO's militære aktiviteter og de nationale behov. Opgaverne i stillingen omfatter blandt andet følgende:

• Overvågning af udviklingen i NATO planlægning omkring den kollektive forsvarsopgave, policies, operationer, beredskabsstyrker, organisatoriske strukturer og øvelser med særlig vægt på de forhold, der har betydning for de nationale myndigheder.
• Støtte nationale myndigheder med informationer og koordination i forhold til det aktuelle militærfaglige arbejde med operativ planlægning, styrkebidrag og beredskabsbidrag, herunder hjemsendelse af skrivelser, operative planer og direktiver med mere.
• Støtte nationale myndigheder med koordination i forhold til de øvrige medlemslande og NATO partnere.
• Støtte nationale myndigheder med koordination i forhold til øvrige organisationer ved SHAPE, herunder NATO Communication Information Agency (NCIA), NATO Communication Information System Group (NCISG), NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) og Partnerships Directorate (PD).
• Repræsentere NMR og/eller nationale myndigheder ved møder eller konferencer ved SHAPE.
• Repræsentere NMR i planlægnings- og udviklingsaktiviteter ved nationale myndigheder.
• Ved behov kunne varetage NMR øvrige repræsentative, ledelsesmæssige og administrative opgaver.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført MMS eller lignende på masterniveau og denne stilling er ikke din første værnsfælles stilling.

Det er et krav, at du har erfaring med militær planlægning og koordination fra operativt/strategisk niveau – gerne Forsvarskommandoen, herunder at du har forståelse for dynamikkerne i spændingsfeltet mellem de politiske, økonomiske og operative krav.

At du har et godt kendskab til NATO er en fordel. Vi forventer derfor, at du har arbejdet med koordination og planlægning af NATO aktiviteter – gerne fra operativt eller strategisk niveau, alternativt en stilling i NATO.

Vi lægger vægt på, at du har international erfaring og har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø enten fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på operativ planlægning.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du har analytisk demonstreret, at du evner at håndtere komplekse operative problemstillinger og din skriftlige fremstilling er præcis og målrettet modtageren.

Du trives med hverdagen i en dynamisk organisation med uforudselige opgaver. Du har en udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger dig naturligt at skabe og udvikle relationer på tværs af faggrænser, nationaliteter og personelgrupper.

Det motiverer dig, at dit arbejde og resultater har stor betydning for andres arbejde, herunder har du i andre sammenhænge vist, at du af eget initiativ søger muligheden for at støtte andre.

Bemandingen ved NMR betyder, at din grundlæggende militære faglighed inden for den operative planlægning, din selvstændighed og ikke mindst dit personlige initiativ vægtes afgørende for besættelse af jobbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Stillingsniveau nationalt/internationalt: M331, midlertidig tillagt grad af oberstløjtnant (NATO grad: OF-4).

Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2023 og som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til Cosmic Top Secret (CTS).

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per O. Knudsen på tlf.: +32 6544 3900.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.
Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022 og vi forventer snarest derefter at gennemføre samtaler.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent