Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Stabsofficer til forsvarsplanlægning ved ACT SEE, Belgien


Udstationering: Stabsofficer til forsvarsplanlægning ved ACT SEE, Belgien

Er du interesseret i NATO forsvarsplanlægning? Så er der her en spændende stilling ved Allied Command Transformation, Staff Element Europe (ACT SEE), hvor du arbejder med de strategiske processer og analyser i relation til NATO Defence Planning Process (NDPP).
Om os
Headquarters Supreme Allied Command Transformation (HQ SACT) ligger i Norfolk (USA) og er et af NATO’s to strategiske hovedkvarterer - det andet er Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), der ligger ved Mons i Belgien – hvorfra der inden for ca. 45 min. kørsel er direkte flyforbindelser til bl.a. Billund og København.

SACT er ansvarlig for transformation, herunder udviklingen af NATO’s militære struktur, kapaciteter, koncepter og doktriner. ACT har et forbindelseselement i Europa placeret ved SHAPE. Stillingen som Staff Officer er organisatorisk og geografisk er placeret ved ACT SEE i Mons, Belgien.

ACT SEE har to kerneopgaver. Den ene er at holde forbindelse mellem HQ SACT og øvrige NATO myndigheder placeret i Europa, herunder særligt ACO i forhold til at sikre, at udviklingen omkring struktur og kapaciteter er koordineret og synkroniseret.

Den anden kerneopgave er gennemførelse af NDPP og udviklingen af NATO kapaciteter i samarbejde med Defence Planning organisationen i HQ SACT. Denne opgave gennemføres ved ACT SEE i tæt koordination med NATO hovedkvarteret, nationerne, SHAPE/ACO og øvrige NATO myndigheder placeret i Europa.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer (Defence Planning Requirements Determination (DPRD) Coordinator) støtter du afdelingschefen med koordination af opgaverne internt i DPRD sektionen, herunder:
• Medvirker til at afdelingens opgaveløsning følger de politiske guidelines og direktiver fra højere militære hovedkvarterer.
• Sikrer at opgaveløsningen er i overensstemmelse med NDPP.
• Koordination af afdelingens samarbejde og bidrag til øvrige ved ACT SEE.
• Gennemførelse af briefinger inden for områderne NDPP og Requirements Determination.
• Organiserer og gennemfører NDPP træning både internt i afdelingen og eksternt på NATO kurser.
• Gennemfører selvstændig sagsbehandling inden for områderne NDPP og Requirements Determination.
• Deltagelse i NDPP konferencer med øvrige hovedkvarterer i NATO og nationerne.
• Varetager koordinationsopgaver i afdelingen vedr. bemanding, floorplan m.v.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført MMS eller lignende på masterniveau.
Vi forventer, at du har relevant erfaring med koordination og gennemførelse af langsigtede analyser. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med forsvarsplanlægning nationalt eller i NATO. Det er ligeledes en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet på niveau I eller lignende og gerne fra en international stilling.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Det er en fordel, at du har kendskab til NATO, herunder særligt NATO forsvarsplanlægning (NDPP).

Vi lægger vægt på, at du har international erfaring med fokus på strategisk planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.

Som person er du strategisk tænkende med en moderne og udviklingsorienteret profil. Du er udadvendt og trives med at gennemføre briefinger og præsentationer. Det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for nationerne, NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

Det er ønskeligt at du forud for tiltrædelse har gennemført følgende kurser:
• Course: ETE-ET-2581 - NATO Senior Officer Policy Course
• Course: JPL-OP-21176 - NATO Staff Officer Defense Planning Course

Der er endvidere mulighed for at indgå en kompetenceudviklingsaftale, såfremt der måtte være behov for inddækning af manglende kompetencer, der efterspørges i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Stillingsniveau nationalt/internationalt: M331, midlertidig tillagt grad af oberstløjtnant (NATO grad: OF-4).

Stillingen er til besættelse fra den 1. august 2023 og som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT / NATO SECRET.


Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per O. Knudsen på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 499 54 01 82 eller nuværende stillingsindehaver Kommandørkaptajn Finn Frigast Larsen på tlf.: +32 6544 3855.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.
Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022 og vi forventer snarest derefter at gennemføre samtaler.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent