Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergent som faglærer AAW til Søværnets Center for Taktik


Oversergent som faglærer AAW til Søværnets Center for Taktik

Er du oversergent med gode pædagogiske evner og erfaring med kampinformation og undervisning?
Så har du her muligheden for et udviklende job, som underviser indenfor AAW.
Om os
Faggruppe AAW står for Søværnets grundlæggende uddannelse inden for luftforsvarstaktik, billedopbygning samt elektronisk krigsførelse. Vi uddanner menige, mellemledere, kadetter og officerer.
Faggruppen består ud over din kommende stilling af en faggruppeleder, en faglærer EW samt en faglærer AAW-taktik.
I forbindelse med implementering af områdeluftforsvarsfregatter bliver faggruppen indledningsvist udvidet med yderligere en mellemleder som skal fokuserer på lutrumsoperationer samt Joint Air Defence.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at undervise på det forudsætningsskabende og det grundlæggende kampinformationskursus i AAW og opbygning af luftbillede.
I forlængelse heraf vil du selv være ansvarlig for at planlægge din undervisning, og være ansvarlig for at uddannelsesdokumentation og uddannelsesmateriale er opdateret.

Ud at undervise i dit eget fag, vil du være med til at hjælpe i den taktiske træner i forbindelse med afvikling af træning og spil; både på de kurser hvor du selv underviser samt på kurser for taktiske officerer og kommende mellemledere. Undervisningen gennemføres primært gennem tilstedeværelse i Frederikshavn.

Dine egentlige arbejdsopgaver vil naturligvis afspejle din erfaring og dine kompetencer. Du kan derfor regne med hjælp fra de andre medarbejdere i faggruppen og fra andre faggrupper på Center for Taktik; når du har brug for det.

Udover at undervise på planlagte uddannelser, har du mulighed for at indgå i puljen af seariders og deltage i træning af søværnets enheder.

Som faglærer i faggruppe AAW får du en stilling, der giver dig mulighed for personlig udvikling og faglig fordybelse i naturlig forlængelse af din sejlende tjeneste, og som giver dig en ballast for senere at vende tilbage til skibene, med nye kompetencer.

Stillingen som faglærer AAW på TAC giver dig gode muligheder for at udvikle dig som mellemleder. Under kurserne vil du fungere som rollemodel, og du vil være med til at skabe udvikling og motivation hos nogle af søværnets nyeste medarbejde.
Du vil blive ansat på et tjenestested, hvor man normalt kan stole på årsprogrammet. Du vil altså få mulighed for at kunne planlægge din tjeneste lang tid i forvejen, og du kan også være ganske sikker på, at planen holder.

Samtidig med at stillingen giver dig tid og mulighed for faglig fordybelse og udvikling inden for kampinformation og AAW, ønsker TAC også at give dig gode rammer til personlig udvikling. Ved ansættelse vil du sammen med faggruppelederen udarbejde en udviklingsplan for dig.
Om dig
Du er oversergent KI og har erfaring som KI ombord i søværnets skibe, med fokus på AAW;

Du interesserer dig for udvikling af mennesker og synes om at formidle din faglige viden til andre og du har erfaring med undervisning

Erfarne menige fra Søværnet, der kan erklæres egnet til at virke som mellemleder, kan også søge stillingen. I så fald vil du indledningsvis virke som hjælpeinstruktør og der vil ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der medfører gennemførsel af sergent uddannelse.

Er du sergent, vil du kunne ansættes på en udviklingskontrakt.
I forbindelse med din ansættelse vil vi udarbejde en plan for supplerende uddannelse til dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TAC Faggruppeleder AAW, OK Carsten S. Hansen på mail; sc-tac-ud401@fiin.dk eller telefon; +45 72855351.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent