Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper ved Human Interaction Kompagniet i Varde.


Stabshjælper ved Human Interaction Kompagniet i Varde.

Er du den korporal eller konstabel vi søger? Har du lyst til indgå i et kompagni, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger som stabshjælper til Human Interaction Kompagniet (HIKMP)
Om os
Human Interaction Kompagniet (HIKMP) indgår i 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN). 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og
dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct After Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

HIKMP er et nyoprettet kompagni, der indeholder tre specialer, en human intelligence deling, en Informationsaktivitetsdeling (IADEL) og en counter intelligence sektion. Afhængig af dine kompetencer og dit potentiale kan der på sigt være mulighed for at fortsætte dit karriereforløb inden for andre dele af HIKMP.

I kompagniet hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.

KMP udsender bidrag til Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser hos vores samarbejdspartnere. Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver. Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.

Der vil være forhøjet rejse/øvelsesaktivitet i perioder, men også mulighed for hjemmearbejde i andre. Derfor er fleksibilitet og balancering af privatliv en også en kompetence man skal besidde.
Om stillingen
Vi tilbyder:
En stilling hvor du har stor indflydelse på, hvilken retning du ønsker at udvikle dig i, og hvor der er plads til indflydelse på hvilken retning inden for specialet du gerne vil bevæge dig i.

Stabshjælper er en kompleks stilling, der forudsætter mange færdigheder og kompetencer. Derfor forventer vi at give dig evt. udeståender ift. uddannelse inden for en periode af to år. Dette er med fokus på at kunne klæde dig på til at varetage alle opgaverne i stillingen.

Som en del af kommandodelingen har du medansvar for den daglige administrative drift af kompagniet, herunder støtte med administrative opgaver som arbejdstid og rejser.
Virker, under feltforhold, som kører for KC/NK/KMPBM.
Stillingen er en vigtig komponent i at opretholde stabilitet i et kompagni der indeholder tre speciale med hver deres forskellighed. Det forventes derfor at du ønsker at bestride stillingen i en længere periode.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved Regimentet, men der vil fortsat være nogle administrative opgaver tilbage lokalt ved kompagniet. Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med KMPBM og det administrative element.

Vi vægter trivsel og det gode arbejdsmiljø – fagligt og socialt – meget højt og forventer, at du bidrager hertil.

Du vil indgå i en ny organisation, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen samt få bedre indblik i bataljons- og brigadeniveauet.

Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til hinanden, vores samarbejdspartnere såvel som til opgaverne.

Kursusvirksomhed og efteruddannelse i specialet vil foregå løbende.
Om dig
Det er dine personlige egenskaber og ikke udelukkende en tjekliste over formalia, som gør dig den rette til jobbet.

Du er korporal eller overkonstabel med rette holdninger og kompetencer til at komme på korporal kursus modul 1.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse og til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære arbejdere i Forsvaret.

Det forventes at du er serviceminded og har en positiv tilgang til opgaverne.
Vi forventer at du kan fremstå professionel og myndig. Ligeledes skal du være kollega og vejleder for unge befalingsmænd og officerer.

Du har gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover er du ansvarsfuld og imødekommende

Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer, eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:
- B+C kørekort
- SAP grundkursus
- DeMars 916 arbejdstidsdisponent
- Flair for Officepakken, primært Excel, Word og PowerPoint.

Det er et krav at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde denne gennem hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til (korporal/sergent/chefsergent) kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested er Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Daniel Krogh Christoffersen på telefon 41 38 55 02 eller kompagnibefalingsmand senior sergent Marc Christensen 41 93 48 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 53 32 eller mail FPS-AMJ@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 31/32. Stillingen er til besættelse den 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent