Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronikfagtekniker eller datatekniker til Fregatten ABSALON (genopslag)


Elektronikfagtekniker eller datatekniker til Fregatten ABSALON (genopslag)

Fregatten ABSALON søger en social anlagt tekniker med mod på faglige udfordringer og oplevelser ud over det sædvanlige.
Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har det seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1) og i Østersøregionen. Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Sydeuropa til nord for polarcirklen. Besætningen er pt indsat i en international operation i Guineabugten omkring ækvator.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indebærer en del træning i krigsscenarier og håndtering af systemfejl under pres.

Vi har ca. 130 sejldage om året, men dette kan variere en del fra år til år. Øvelser og operative indsættelser har varighed fra alt mellem et par dage og 3 måneder.
Om stillingen
Som elektronikkonstabel vil du indgå i et ungt team sammen med syv andre elektronikkonstabler, to ufaglærte, to sergenter og en officer, der tilsammen udgør elektroniksektionen. Dit arbejde vil bestå af den daglige drift, samt fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af skibets mange avancerede sensor-, kommunikations- og IT-systemer. Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange spændende opgaver. Ud over dit faglige grundlag, vil der også indgå opgaver inden for almindelig militær tjeneste, såsom vagt i basehavn, skydelejr og lign.

Indholdet i hverdagen og opgaverne varierer meget, afhængig af hvad vi laver.

Når skibet er til søs, understøtter vi skibets opgaveløsning ved at sørge for, at vores systemer fungerer og bliver vedligeholdt. Når skibet er på højeste beredskabsniveau vil din opgave være at indgå i et team af to personer, der bliver sendt rundt i skibet for at løse opgaver med vores systemer. Dette stiller krav til udholdenhed og logisk tankegang, da det ofte sker under tidspres og med kaos omkring dig. Dette er selvfølgelig kun træning, men vi laver ofte øvelser for at være skarpe når en virkelig situation opstår.

Når vi ikke sejler, og skibet ligger i havn, er hverdagen præget af afspadsering, vagttjeneste, uddannelse, samt systemvedligehold i samarbejde med flådestationens værksteder.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om dig
Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.

Faglige krav:
- Du skal enten inden for kort tid afslutte, eller have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker eller datatekniker.

- Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU). Hvis du har været værnepligtig i et andet værn, vil der være behov for et tre ugers omskolingsforløb til Søværnet.

- Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.

- Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse(SBU) som varer 4 måneder. På SBU lærer du militær optræden, sømandskab, håndvåben, førstehjælp, redningsmidler, brandbekæmpelse og røgdykning, og meget andet. De sidste 6 uger af uddannelsen, er et sejladsmodul på skibe i Nordatlanten.

- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.

Ønskelige kvalifikationer:
- Søværnets basisuddannelse.
- Uddannet røgdykker.
- Kendskab til komplekse IT netværk.
- TEK 300 uddannelse – Grunduddannelse på Søværnets Teknikskole.
- Teknisk kendskab til radarsystemer, kommunikationssystemer eller navigationssystemer.

Helbredskrav:
- Egnet til røgdykning.

Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Elektronikofficer, PL Bjarke Pedersen, telefon 7285 4498, eller på mail: 2E-ABSL-EKO@mil.dk.
Alternativt SSG Dennis Hede på telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. August 2022 og samtaler forventes afholdt uge 32. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent