Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven ved Fighter Wing reserve


Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven ved Fighter Wing reserve

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?

Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en rådighedsstilling som reserveofficer ved Fighter Wing reserve i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består aktuelt af ca. 60 mand, og vi har plads til flere. Vores primære opgave pt. er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende militære færdigheder (VME/UMK) af det faste personel ved enheden samt planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomhed bl.a. i forbindelse med Øvelse Ravn, hvor Forsvaret af Fighter Wing trænes.
Om stillingen
Som reserveofficer i Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Flyvevåbnets mange myndigheders respektive krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven.

Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Tjenesten ved Fighter Wing reserve er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, om du kan og vil levere minimum 15-20 dages tjeneste pr. år.
Om dig
Du er kaptajn (M321). Som person er du nysgerrig, struktureret, målrettet, procesorienteret og trives med mange forandringer og udfordringer, som medfører, at arbejdet nogle gange tager en helt ny retning.

Det er afgørende, at du er typen, der både formår at tænke nyt, men samtidig trives med, at arbejdet oftest vil skulle indrette sig efter fastsatte krav. Derudover er det afgørende, at du er typen, der altid fuldfører arbejdsopgaver samvittighedsfuldt og loyalt, samt at du altid rettidigt informerer, hvis opgaveløsningen ikke er mulig.

Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant, men det er en klar fordel, hvis du har erfaringer med enten udviklingsarbejde i forhold til Force Protection eller som presse- og informationsofficer. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til kaptajn reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på
17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus Lindegaard på telefon 4027 7474.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2022. Ansættelsessamtaler og ansættelser vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.10.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent