Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm (genopslag)


Næstkommanderende til 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm.

Er du premierløjtnant som ønsker nye udfordringer? Så er stillingen netop nu ledig ved 1. Lette Opklaringseskadron på Bornholm. Vi har fokus på faglighed, initiativ og sammenhold, vi dyrker de klassiske soldaterværdier i eskadronen hver eneste dag.

Hos os er det et broderskab man træder ind i – og som næstkommanderende bliver du et af omdrejningspunkterne i eskadronens sammenhold og udvikling.
Om os
1. Lette Opklaringseskadron består af tre stående opklaringsdelinger og en kommandodeling. Eskadronen har en lang og stolt historie som pt. tæller 22 deployeringer siden oprettelsen i 1986 og kom sidst hjem fra Kabul i april 2021.

Eskadronen som helhed uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. brigades opklaring. Det betyder at alle dele af eskadronen skal kunne indsættes operativt og have forståelse to niveauer op. Vi er derfor en back to basic opklaringseskadron.

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige. Vi er en specialiseret enhed som indsættes med kort varsel, på et svagt grundlag og over lange afstande hvilket kræver at alle er i stand til at tage initiativ. I eskadronen belønner vi initiativ, og lærer af de beslutninger vi tager.

Alle soldater i eskadronen er vigtige, og har man evnerne eller motivationen er der mulighed for at løse opgaver der ellers vanligt vil falde udenfor ens normale opgaver.

Eskadronen er varslet udsendelse til Bagdad på NMI-6, i perioden Feb. 2023 – Aug. 2023, hvor du som næstkommanderende, får en stor opgave både før og under udsendelsen.
Om stillingen
Vi søger en premierløjtnant, som er omstillingsparat og som ser muligheder frem for begrænsninger. Du vil som næstkommanderende for en enhed, som skal udsendes, få mange og komplekse planlægningsopgaver, og hvor du i tæt samarbejde med eskadronens rutinerede kommandodeling, skal klargøre eskadronen til udsendelse.

Stillingen indeholder også en række administrative og planlægningsmæssige opgaver herunder planlægning af uddannelse, opstilling til INTOPS, samt støtte med de logistiske opgaver forud for en udsendelse.

Det er vigtigt at du er afklaret med dig selv og dine pårørende, at du skal udsendes til Bagdad i 6 måneder i foråret 2023.

Sidst men ikke mindst så er næstkommanderende sparringspartner for eskadronchefen i operative såvel som administrative opgaver, samt stedfortræder når chefen ikke er til stede.
Om dig
Grundlæggende administrativ samt operativ erfaring er en fordel. Det er en vigtig stilling i eskadronen og det kræver derfor man tænker struktureret og er i stand til at tage initiativ. Herunder har en god helhedsforståelse.

Det er ikke et krav at du har opklaringserfaring, men vi ser gerne du er løsningsorienteret og bliver motiveret af udfordringer og kan træffe beslutninger på et uoplyst grundlag.

Som næstkommanderende er det vigtigt at man fremstår motiveret og dedikeret i sin dagligdag da man ville skulle fungere som et forbillede for resten af eskadronen.
Det er en stilling hvor der fra starten vil forventes meget men der vil også være tid og mulighed for personlig udvikling i stillingen.

Man skal have naturlig lyst til at være leder og vise interesse for andre mennesker særligt eskadronens kommandodeling og vores befalingsmænd. Du skal være god til at balancere hvornår eskadronens soldater selvstændigt kan løse opgaven eller hvornår du skal træde til med din erfaring.

Selvom en stilling på Bornholm i sig selv kan lyde udfordrende for ens privatliv, så tilstræber vi en fornuftig work-life ballance, med mulighed for forlængede weekender.
Det skal ligeledes nævnes at det kun tager 3 timer, fra man forlader Rønne, til man står på Københavns hovedbanegård, med en billetpris på 119kr.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadronchef Claus Svendsen på telefon 26 81 24 12, eller via mail: GHR-3B-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 8. juli 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. september 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre hu-sarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og interna-tional tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

08.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent