Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Tidsadministrator til løsning af personaleadministrative opgaver


Tidsadministrator til løsning af personaleadministrative opgaver

Kunne du tænke dig at arbejde på en dynamisk arbejdsplads i en stor offentlig virksomhed,
hvor vi giver plads til udvikling og uddannelse?
Så er det måske dig Søværnets Center for Administration mangler.
Om os
Søværnets Center for Administration servicerer Søværnets myndigheder, skibe og personale inden for det samlede administrative område. Vi består af to afdelinger, som er placeret på hver sin flådestation i hhv. Frederikshavn og Korsør med i alt 40 medarbejdere, fordelt i fire elementer, administration, bemanding, personale og tidsstyring.
Kundeservice er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Samtidig anerkender, anvender og kompetenceudvikler vi vores medarbejderes faglige og personlige kvaliteter med fokus på vores kerneopgaver.

Vi tilbyder en faglig kompetent arbejdsplads, gode kollegaer og gode relationer. Vi tilbyder plads til at du kan udvikle dig i dit eget tempo. Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold, hvor du i høj grad får indflydelse på dine arbejdsopgaver, dine prioriteringer og dit tidsforbrug. Vi understøtter en god balance imellem dit arbejdsliv og dit privatliv.
Om stillingen
Du vil som tidsadministrator hos os, blive en del af et team på 10 medarbejdere som organisatorisk refererer direkte til næstkommanderende ved Søværnets Center for Administration.
Dine hovedopgaver vil være at assistere Søværnets myndigheder med alle opgaver relateret til arbejdstidsregistrering herunder at tidsregistreringen sker korrekt (controlling), og overholder de gældende overenskomster og bestemmelser inden for området.

Du bistår tillige Søværnets myndigheder med at trække rapporter og statistik til brug for myndighedernes langsigtede planlægning af medarbejdernes arbejdstid.

Ud over tidsadministration vil du i stillingen skulle bistå med sagsbehandling i forhold til Søværnets lønbudgettering, hvor du med baggrund i myndighedernes personelbevægelser skal levere data til Forsvarets lønbudgetteringsværktøj, og dermed bidrage til at skabe grundlaget for et retvisende billede af myndighedernes forventede lønsumsforbrug.
Om dig
Vi forestiller os du har en kontoruddannelse.
Du skal kunne varetage sagsbehandling selvstændigt på et varieret sagsområde, der kræver opbygning af specialviden og evne til at værne om integritet.

Du arbejder effektivt og målrettet, forstår at prioritere dine arbejdsopgaver selv i pressede situationer og kan overholde deadlines.

Du er i det daglige i dialog med Søværnets myndigheder og medarbejdere, og det er derfor vigtigt, at du er imødekommende og serviceorienteret og kan betragte dine opgaver ud fra et kundeperspektiv.
Du besidder gode samarbejdsevner og bidrager med en høj faglighed.

Det er en fordel hvis du har erfaring med tidsadministration/lønsumsstyring, og at du har kendskab til ESDH og SAP.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Basislønnen er 25.983,25 kr. pr. måned.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Fast tjenestested: Korsør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Anne-Grethe Gade, tlf.:72 85 75 24, sca-tid01@mil.dk eller kommandørkaptajn Henrik Petræus, tlf.:72 85 75 01, sca-ch@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sheeba Krause på tlf.: 32 66 50 36, fps-smk@mil.dk

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022 og vi forventer at holde samtaler sidst i uge 32.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent