Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Netværksadministrator til Netværkssektionen ved NATO CIS enhed, DCM-E KMP


Netværksadmnistrator til Netværkssektionen ved NATO CIS enhed, DCM-E KMP

Har du lyst til, at være en del af en operativ opgave, som under øvelser og på beredskab samt i internationale missioner, støtter nogle af NATOs største hovedkvarterer?
Om os
NATO Deployable Communication Module (DCM) er skabt til at levere CIS løsninger til NATOs deployerbare hovedkvarterer under øvelser eller i beredskab. Derudover støtter DCM-E også NATO hovedkvarter under INTOPS, hvilket senest var tilfældet under RSM i Afghanistan. I 2022 vil kompagniets fokus være på, at opretholde evnen til at indgå i beredskab med et fransk NATO hovedkvarter.

Det betyder at vores dagligdag i kompagniet spænder bredt, med alt fra opretholdelse af nationale kvalifikationer, til NATO funktionsuddannelse og øvelsesaktivitet i udlandet.

Det danske DCM-E KMP er operativt underlagt 1st Nato Signal Battalion (1 NSB) som er garnisoneret i Wesel, Tyskland. 1 NSB er et multinationalt battaljons hovedkvarter som rummer mange forskellige nationaliteter.

DCM-E er placeret på en topmoderne lokation på Louisegård i Haderslev, hvor du vil skulle forrette tjeneste. DCM-E er derudover underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet som er placeret på Ryes kaserne i Fredericia.

Kompagniet består af i alt 60 soldater, hvoraf 45 er at finde i vores CIS deling og resterende i vores kommando deling. CIS delingen består af fem forskellige sektioner; Infrastruktur, Transmission, Server, Netværk og Service Desk. Kommandodelingen indeholder administrations- og forsyningskontor samt egne mekanikere.

Du må derudover skulle forvente en del rejseaktivitet i DCM-E både til funktionsuddannelse men også internationale øvelser.

I kompagniet har vi en professionel og uformel omgangstone og du vil opleve at vi lægger stor vægt på den enkeltes soldats trivsel. Work-life balance er i fokus og dine nærmeste fører ser på mennesket bag soldaten.
Om stillingen
Netværkssektionen består af i alt 8 soldater fordelt på en kommende oversergent som sektionsfører, en sergent som næstkommanderende i sektionen, samt en korporal og 5 konstabler.

Sektionens arbejdsområde er netværksdelen af de to NATO-systemer DCM-E er ansvarlige for. Netværksdelen indebærer IP adresser, Routere, Switche, firewalls, Kryptografisk udstyr og forbindelserne mellem disse. Da vi udelukkende arbejder med udstyr fra NATO, så vil du i høj grad arbejde på udstyr, der ikke findes andre steder i Forsvaret.

Da vores daglige virke i høj grad er præget af IT så er en generel flair for IT meget udbredt i sektionen og dette kommer til udtryk i opgaveløsningen, udviklingen og i det sociale samvær.

I Netværkssektionen vægter vi højt, at vi er holdspillere der trives i tæt samarbejde, da dette ofte er forudsætningsskabende for at vi skaber succes i opgaveløsningen. Vi holder meget af, at alle medlemmer af sektionen gør en indsats i at motivere hinanden og at vi alle kan indgå i varierende teams som er sammensat baseret på opgavens behov.

Netværkssektionen arbejder ofte i operative miljøer med til tider skarpe tidsplaner, så derfor vægter vi fleksibilitet og omstillingsparathed højt. Som en solidarisk sektion holder vi sammen og hjælper hinanden med at holde fokus og overblik i travle situationer, med sans for detaljen.

Kompagniet tager ansvaret for, at du bliver uddannet og trænet til, at kunne varetage din opgave. Du vil få et introduktionsforløb til kompagniet, gennemgå funktionsuddannelse i ind- og udland samt modtage sidemandsoplæring af de andre rutinerede soldater i sektionen. Du vil selv have stor indflydelse på din uddannelse og udvikling.
Om dig
Vi forventer at du tager ansvar for dig selv og dine evner således at du til enhver tid vil kunne fremvise basale soldatermæssige færdigheder og udføre din funktion i kompagniet som netværksadministrator.

Vi forventer ligeledes at
- Du er respektfuld, professionel, opsøgende og god til at samarbejde både internt i infrastruktursektionen men også eksternt med de andre sektioner
- Du respekterer de forskelligheder du vil opleve blandt de andre soldater i kompagniet
- Du udviser en professionel holdning og møder til rette tid, i rette påklædning med det rette engagement.
- Du venter ikke på at opgaverne bliver serveret for dig, men opsøger dem og er på forkant.
- I DCM-E har vi tillid til hinanden og det vil vi også have til dig, allerede fra første dag.

Ønskelige erfaringer:
- Kurser i netværksspecifik uddannelse på IT-systemerne
- ITIL – Service management
- Kurser i information- og netværkssikkerhed
- Kurser i diverse programmer som for eksempel Office 365
- Kørekort B, C og CE
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for DCM E major Anders Høeg på telefon 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller mail FSR-2B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent