Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kontorhjælper til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab, VAF Øst


Dygtig personaleadministrativ medarbejder søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab, VAF Øst

Brænder du for personaleadministration af høj kvalitet, og har du et indgående kendskab til tidsregistrering af militært personel?
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab (VAF) er et administrativt fællesskab med ansvaret for at understøtte personaleadministrationen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. VAF består af en central sektion placeret i Brabrand samt seks decentrale elementer, der hver især har til opgave at varetage den daglige personaleadministration for et vedligeholdelsesområde.

VAF Øst varetager den daglige personaleadministration, herunder arbejdstidsregistrering, rejse- og kursusadministration samt støtte til chefen for Vedligeholdelsesområde Øst og chefens 9 underlagte værksteder. Værkstederne er lokaliseret i Jylland, på Sjælland og Bornholm.

Vi sætter stor pris på vores 250 kolleger i Vedligeholdelsesområde Øst og prioriterer at levere en service, der understøtter det enkelte værksteds behov. Vi har en uformel omgangstone og har let til smil. Vores mål er, at vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.
Om stillingen
Vi er pt. normeret med tre overassistenter (en rejseansvarlig og to tidsadministratorer), en kontorelev samt en elementleder. Aktuelt er der en kollega på barsel samt en ledig stilling som kontorhjælper/ overassistent. Med støtte fra de øvrige VAF får vi ved fælleshjælp løftet opgaverne.

Din primære arbejdsopgave er at varetage arbejdstid for 130 militære og civile medarbejdere fordelt på fire værksteder, der alle er terminal- eller ESS-brugere. Til denne opgave hører bl.a:
- Daglig opdatering af planlægningsskemaer.
- Registrering af frihedsansøgninger og rejsebeskrivelser.
- Fejlretninger.
- Ferieafregninger.
- Udbetalinger.
- Træk af kvotelister og andre rapporter.
- Vejledning til ledere/ medarbejdere ved spørgsmål relateret til arbejdstid.

Derudover vil du skulle støtte på rejsestyringsområdet, med kursusadministration og øvrige ad hoc opgaver.

Faglige drøftelser er i centrum, da vi tilstræber et ensrettet slutresultat uanset sagsbehandler.

Vi har et tæt og uformelt samarbejde med ledere og værkstedsmedarbejdere, hvor kontakten primært foregår via telefon og mail.

Der kan forventes 1-2 rejsedage om måneden i forbindelse med arbejdsdage på værkstederne, kursusaktiviteter, seminarer eller mødedeltagelse ved central VAF i Brabrand.
Om dig
Du er ansat i Forsvaret som kontorhjælper eller er uddannet kontorassistent.

Du har et indgående kendskab til tidsregistrering af stampersonel (faglærte) og de særlige forhold, der knytter sig disse, samt kendskab til eller lyst til at også at varetage tidsregistrering for civile.

Du har en særlig interesse for arbejdstid og holder dig løbende opdateret om forvaltningsgrundlaget samt byder gerne ind med din faglige viden.

Der lægges vægt på, at opgaverne følges med opmærksomhed, således at den månedlige afslutning af arbejdstid kan udføres uden øget arbejdspres.

Det forventes, at du har en interesse i at opnå kendskab til de fire værksteder, du får tildelt og primært skal varte.

På det personlige plan trives du med at skulle servicere. Det er afgørende, at du har øje for detaljen og selvstændigt er i stand til at følge opgaverne til dørs.

Du skal være klar til at indgå i et mindre kontormiljø, hvor der er behov for, at vi hjælper hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er også slået op på civilt niveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Elementleder Lone Borchert på telefon 72 82 25 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent