Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup


Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup (genopslag)

Vil du være i centrum for luftoperationer i Flyvevåbnet, så har du nu muligheden i et særdeles spændende og ansvarsfuldt job.

National Air Operations Centre (NAOC) tilbyder en operativ stilling som Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen.
Om os
NAOC fører nationale og internationale luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt frem til ”Transfer of Authority” til NATO. Denne føring skal kunne finde sted inden for det fulde spektrum af luftoperationer.

NAOC varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationer på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Som Senior Duty Officer assistent (SDOA) er du underlagt Senior Duty Officer (SDO) og støtter denne i den daglige opgaveløsning. Sammen med SDO bemander SDOA NAOC operationsrum i Karup 24/7 og sammen styrer I FLV indsatte enheder og koordinerer med overliggende militære samt civile myndigheder. Vagtteamet løser pålagte opgaver på vegne af CH NAOC og indgår som et vigtigt koordinerende led i kommandokæden for det danske luftforsvar.

SDOA moniterer en række operative systemer og er ansvarlig for modtagelse af X-post til både NAOC og den øvrige del af Flyverkommandoen. SDOA er desuden ansvarlig for føring af elektronisk operationsdagbog. SDOA uddannes som kryptooperatør og har det daglige ansvar for håndtering af NAOC kryptomateriel.

En af dine primære operative opgaver er at støtte SDO i dennes operative ansvar for overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum, herunder medvirke til indsættelse af det danske afvisningsberedskab samt øvrige FLV beredskaber. Du bidrager desuden til afviklingen af alle planlagte daglige flyvninger. Denne plan kaldes Air Task Order (ATO) og indeholder alle dagens flyvninger. Rettelser til denne plan vil være dit ansvar i afviklingsperioden.

Ved siden af vagttjeneste, støtter du også jævnligt med produktion af daglig ATO.

NAOC udvikles til at kunne virke under øget nationalt beredskab. Stillingen tilbyder derfor mulighed for udvikling og videreuddannelse på det operative område. I takt med at dine kompetencer udbygges, vil du få mulighed for at deltage i øvelser og operationer i både ind- og udland, og du skal derfor være indstillet på deltagelse i international operationer og øvelser, såfremt dette behov opstår.
Om dig
Du er konstabel og brænder brænder for Flyvevåbnets operationer. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en stilling i et operativt miljø.

Alle interesserede er meget velkommen til at ansøge. Din indstilling og din interesse for et job i et operativt miljø er det vigtigste. Vi vil vurdere dit operative ståsted og tilpasse din uddannelse herefter.

Det er en forudsætning, at du kan udcheckes og godkendes som SDOA. Dine engelskkundskaber skal være gode.

Gode samarbejdsevner, stort overblik, evnen til at holde mange ”bolde i luften”, selvstændighed og en pragmatisk opgavetilgang er vigtige egenskaber hos en SDOA. Vi forventer, at du naturligt bidrager til den samlede opgaveløsning og at du samtidig kan håndtere en hverdag med fyldt med operative udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Kim H. H. Jensen på telefon 72 81 15 96 på hverdage mellem kl. 0800 og 14.00 eller på mail FKO-F-CHNOC@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. august 2022.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.

Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktivite-ter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets en-heder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent