Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Hundefører til Jægerkorpsets Combat Support Squadron


Hundefører til Jægerkorpsets Combat Support Squadron

Er du 'tosset' med dyr - og i særdelshed med hunde, samt trives godt med meget varierende og ind imellem krævende arbejdsopgaver, så læs videre herunder. Måske er stillingen som hundefører i Jægerkorpsets Combat Assault Dog (CAD) sektion (SEK) lige drømmejobbet for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder under Specialoperationskommandoen.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, i både ind- og udland, bl.a. i samarbejde med danske konventionelle styrker og andre internationale specialoperationsstyrker. Jægerkorpset er som specialenhed kendt for, at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

Jægerkorpsets personel er særligt selekteret, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, med alt fra specialiserede alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Om stillingen
Du bliver en del af JGK CAD SEK, der for nuværende tæller i alt 6 personer - 1 sektionschef/hundefører, 4 hundeførere (HF) og 1 hundetræner.

Stillingen som hundefører ved Jægerkorpset er en spændende men ind i mellem også udfordrende stilling, hvor balancen mellem træning af hundens evner, egne soldatermæssige færdigheder og samarbejdet med JGK operative patruljer stiller krav om konstant prioritering af den tid, der er til rådighed.

Dit primære arbejdsområde bliver hundetræning i alle de scenarier, det forventes, at JGK CAD skal støtte og indsættes i. Derudover vil der være en del uddannelse og træning, som skal gennemføres uden hund med henblik på, at du kan erhverve og/eller opretholde operativ status, og dermed indgå i samarbejde med Jægerkorpsets øvrige styrkeelementer. At yde støtte i forbindelse med de operative patruljers opgaveløsning - med den kapacitet en hund kan bidrage med - er et særdeles krævende job og arbejde for såvel hundefører som den enkelte hund.

Tjenesten i JGK CAD SEK vil i perioder være forbundet med en del øvelses- og rejsevirksomhed, hvor optjent merarbejde i størst muligt omfang skal forsøges afviklet i andre perioder.

Vi er en 'lille' sektion i Jægerkorpset, og det er derfor helt essentielt, at samarbejdet og sammenholdet i sektionen har den nødvendige prioritet og fungerer godt.

I tilfælde af flere egnede ansøgere, vil der kunne være mulighed for at ansætte yderligere hundeførere end den der her er slået op.
Om dig
Du er udnævnt oversergent, alternativt sergent med potentiale til udnævnelse.

Du har flere års tjeneste i forsvaret bag dig, er gerne uddannet inden for Specialstyrkerne, og har eventuelt også erfaring som hundefører - dette er dog ikke et krav.

Du er omstillingsparat, da arbejdet og dagene i JGK sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd. Du er social og god til at pleje omgangen med dine nærmeste kolleger.

Du er god til at kommunikere med kollegerne i sektionen, ligesom du gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer, viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i JGK - når dette er relevant.

Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og du har den rette, professionelle holdning til at arbejde med hund i et operativt miljø.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser - med eller uden hund, men ikke et krav.

Du har en god og stærk psyke, er i allround, god fysisk form, og har derfor ingen udfordringer i forhold til at arbejde iført fuld udrustning eller figurere i bidedragt. Du er endvidere i besiddelse af normal motorik og behændighed.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, men evner også indgå og fungere i særligt sammensatte teams.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og har alment kendskab til samt færdigheder indenfor IT - primært Windows og Microsoft Office pakken.

Du skal desuden være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B.

Det er endvidere et krav, at du er i stand til at transportere din tjenestehund imellem job og privat bopæl - om nødvendigt kan hundetrailer stilles til rådighed.

Du kan sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret og er i stand til at opretholde denne under hele dit ansættelsesforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Carsten Højris Nielsen i Jægerkorpset på telefon 728 39011 mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale, dog senest den 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent