Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Seniorsergent til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm


Seniorsergent til Uddannelsesafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Bornholm

Brænder du for at arbejde med mennesker, beredskab og undervisning? Er du en stærk mellemleder, som kan lide udfordringer i jobbet i en varieret arbejdsdag? Så venter en stilling som seniorsergent i Uddannelsesafdelingen på dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm opretholder to udrykningsberedskaber på Bornholm og uddanner ca. 100 værnepligtige om året til redningsspecialister. Afdelingen varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab. Endeligt kan afdelingens personel indgå i Beredskabsstyrelsens internationale opgaver.

Uddannelsesafdelingen består af et engageret team. Vi er kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører vi en række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.
Om stillingen
I stillingen som seniorsergent vil du indgå som næstkommanderende for en deling, hvor du har medansvar for den faglige videndeling og lokale udvikling indenfor et eller flere fagteams. Du indgår som instruktør inden for alle fag i delingen, og du støtter delingens øvrige instruktører i deres planlægning og tilrettelæggelse af undervisning.

Det forventes, at du i hverdagen kan sparre med delingens fører og være dennes afløser ved fravær og i kortere perioder løse dennes opgaver i relation til uddannelsesadministration for delingens værnepligtshold.
Som seniorsergent indgår du som mentor for nye instruktører i din deling, og du er sammen med delingsføreren med til at støtte og vejlede yngre sergenter i Uddannelsesafdelingen.

Du skal kunne indgå i døgnvagten som vagthavende, og du kommer til at deltage i planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter af varierende omfang.

I stillingen gives du mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer.
Om dig
Du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Som seniorsergent har du gennemført Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse. Derudover har du gennemført den Militære Akademiuddannelse eller tilsvarende niveau, eller du er villig til at gennemføre uddannelsen.

Er du oversergent, vil du blive ansat på en udviklingskontrakt med krav om at gennemføre den Militære Akademiuddannelse samt relevante interne kurser.
Du skal endvidere have praktisk erfaring som vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnvagt.
Som seniorsergent i uddannelsesafdelingen besidder du en høj grad af faglighed og modenhed, samt evnen til at arbejde tværfagligt.

Du bør kunne genkende følgende hos dig selv:
- Du brænder for at formidle og undervise, samt stå i spidsen for andre.
- Du evner samarbejdet og optræder professionelt.
- Du holder af en udfordrende og afvekslende hverdag, hvor dine opgaver kan spænde fra at undervise værnepligtige i teknisk USAR på øvelsespladsen, til at forestå møder i tværfaglige arbejdsgrupper.
- Du møder hverdagens udfordringer med en positiv indstilling og et smittende humør.
- Du er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
- Du er god til planlægning, brænder for at skabe resultater og tænker selvstændigt og ud af boksen.

Hvis du er bosat i Allinge, vil der også være mulighed for søge ansættelse som deltidsbrandmand på den kommunale udrykning, distrikt Allinge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allinge, Bornholm.

Er du ikke bosiddende på Bornholm tilbyder Bornholms Regionskommune en tilflytterservice, der står klar til at hjælpe dig og din familie. Tilflytterservice kan svare på de store og små spørgsmål I skulle have i forbindelse med en flytning til Bornholm. De står klar med vejledning og gode ideer i forhold til netop jeres jobsituation. Og er der specielle forhold, der gør sig gældende for netop jeres familie, vil tilflytterservice også meget gerne hjælpe jer med de udfordringer I skulle have. Yderligere information findes her: https://næstestopbornholm.dk

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsesafdelingen, Allan Stenbye. Tlf.: 7285 2312 E-mail: BRS-APS@brs.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Sidste ansøgningsfrist er mandag d. 15. august 2022. Samtaler forventes afholdt i efterfølgende uge.
Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2022, eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent