Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Lærer og uddannelsesbefalingsmand til løjtnantsuddannelsen ved Hærens Sergentskole i Slagelse


Lærer og uddannelsesbefalingsmand til løjtnantsuddannelsen ved Hærens Sergentskole i Slagelse

Har læring og udvikling af mennesker din interesse?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle Hærens kommende mellemledere?
Om os
Løjtnantsuddannelsen er en del af Hærens Sergentskole, som er underlagt Forsvarsakademiet. Ved løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende officerer. Vi uddanner omkring 125 elever om året.

Løjtnantsuddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet deling i defensive og offensive taktiske aktiviteter.

Den vigtigste opgave er, at du er med til at holdningspræge eleverne således, at eleverne, ud over deres faglige kompetencer, bibringes de rigtige holdninger og indstilling til tjenesten, så de forstår de pligter, det ansvar og de forventninger der er til dem når de skal gøre tjeneste som officerer.
Om stillingen
Stillingen indgår i lærerkadren, hvor du refererer direkte til chefen for løjtnantsuddannelsen, som rådgiver og sparringsparter i relation til planlægning og gennemførsel af uddannelse.

Som uddannelsesbefalingsmand er du med til at forme Hærens kommende officerer, og du har et medansvar i at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, herunder elevernes opnåelse af gode resultater. Her skal du holdningspræge eleverne, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel, og din daglige omgang med eleverne.

Opgaverne spænder vidt afhængigt af dine kompetencer og interesser. Du vil undervise i delingerne, og som faglærer forberede øvrige lærere inden for dit fagområde.
Stillingen tilpasses dine kompetencer og interesser, men pt. har vi behov for at styrke os inden for føringsuddannelse og ledelse – men andre relevante kompetencer er også velkommen.

Vi ser videreuddannelse som en vigtig del af den faglige og personlige kompetenceudvikling ved den grundlæggende sergentuddannelse. Du vil derfor have stort råderum i forhold til efteruddannelse og opkvalificering i din tjeneste ved afdelingen.

Stillingen giver en mulighed for dig som befalingsmand at udvikle og efteruddanne dig på flere områder, herunder:
- MAU
- Infanterifaglærer
Om dig
Du er seniorsergent med bred erfaring som mellemleder i forsvaret eller erfaren oversergent vurderet egnet til udnævnelse. Du har stor erfaring med doktrin, taktik, undervisning og føring og er i stand til at tænke ud af boksen.

Du har en stærk personlig interesse i formidling af viden og holdninger.

Du er fortrolig med IT generelt. Praktisk anvendelse af MOODLE, som anvendes ved skolen i undervisningen, er en fordel.

Du kan se dig selv som en inspirator og rollemodel for fremtidens officerer i Hæren.

Derudover er du initiativrig, udstråler professionalisme og er fleksibel og pragmatisk, når der opstår ændringer og udfordringer.

Du kan samarbejde og har gode kommunikative evner, da din uddannelsesplanlægning sker i tæt samarbejde med den øvrige lærerstab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for løjtnantsuddannelsen, kaptajn Brian Juel Glyngø, tlf. +45 25 66 49 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. juli 2022 og samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup, Slagelse og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent