Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Center for Landmilitære Operationer søger kaptajn, som taktiklærer på Den Militære Diplomuddannelse


Center for Landmilitære Operationer søger kaptajn, som taktiklærer på Den Militære Diplomuddannelse

Ønsker du at præge kommende officersgenerationer og være i tæt kontakt med vores fremtidige ledere?

Er du en officer, som trives i en hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse, udvikling og militære operationer?

Så skal du søge stillingen som taktiklærer på Den Militære Diplomuddannelse, ved Center for Landmilitære Operationer.
Om os
Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer. Center for Landmilitære Operationer består af 34 officerer, 1 seniorsergent og 1 forskningsassistent, som arbejder i fire elementer, der dækker fra delings- til korpsniveauet. Arbejdet i CLO er præget af en vekslen mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning) og professionsfastholdelse (designering ved hærens operative enheder).

Center for Landmilitære Operationer er placeret på hhv. Hærens Officersskole og Svanemøllens Kaserne og er ansvarlig for uddannelsen i faget militære operationer på Diplomuddannelsen (MDU), Føringskursus (FØK), Operations- og føringsuddannelsen (OFU) samt forskning og udvikling af doktringrundlaget for landmilitære operationer (FoU).

Taktikuddannelsen på den militære diplomuddannelse gennemføres på Hærens Officersskole på Frederiksberg. Taktikelementet består af én major og otte kaptajner, der primært beskæftiger sig med udvikling af det reglementariske grundlag og taktiske uddannelse på delings- og underafdelingsniveau. Vi kan dermed tilbyde dig en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte et markant aftryk på den militære praksis og på en officersuddannelse i løbende udvikling- og samtidigt skabe balance mellem privatliv og arbejde i Københavnsområdet.

Vores fokus i elementet er på læring, faglighed, analytisk tænkning samt personlig udvikling og holdningsprægning af de kommende hærofficerer.
Om stillingen
Du vil komme til at stå for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af taktikundervisningen på hærens diplomuddannelse. Desuden vil du støtte kadetternes personlige og faglige udvikling. Du vil være i tæt kontakt med kadetterne og derigennem vejlede dine kommende officerskollegaer. Herudover skal du medvirke til udvikling af enhedsreglementer på delings- og underafdelingsniveau.

Når du møder, skal du være en af underviserne på hold Paludan Møller, der består af 94 kadetter som er fordelt på fire klasser. Her gennemføre klasseundervisning, taktiske udrykninger og simulering.

Du kan desuden forvente at skulle støtte hærens enheder i forbindelse med øvelsesvirksomhed, med todelt formål. Dels indgå i kontrolvirksomhed af hærens kampunderafdelinger og dels som et led i egen kompetenceudvikling.
Om dig
Du er officer med erfaring fra det operative miljø i kamptropperne. Du er udnævnt kaptajn, og har gjort tjeneste i en kampunderafdeling.

Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin. Du trives i rollen som underviser, har gode pædagogiske evner og er god til at indgå i samarbejder.

Idet vi i stadig stigende grad anvender simulation (Steel Beasts), BMS og HRNC2IS i undervisningen, vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Vi lægger stor vægt på dine menneskelige egenskaber og ser gerne, at du er rummelig, åben og pragmatisk anlagt. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i teams. Du er både kritisk tænkende og nytænkende. Du mod på at afprøve anderledes didaktiske metoder. Idet du står i forreste række foran vores kommende officerskollegaer, skal du være en rollemodel og være med til at vise vejen frem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos leder af taktik/den militære diplomuddannelse, major Kristoffer Bjørnsen, telefon 25 33 01 79. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 Jobsamtaler forventes afholdt løbende med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent