Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Faglærer indenfor krypto til Center for taktik


Faglærer indenfor krypto til Center for taktik

Brænder du for kryptoområdet, og har du lyst til at dele din viden med personel fra hele forsvaret?
Så er det muligt at blive Center for Taktiks underviser og faglige kompetence indenfor krypto.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn. Som ansat på Center for Taktik vil du blive ansat i en organisation, hvor der er plads til at føre faglige diskussioner på tværs af graderne. Her hersker der en kultur, der i vid udstrækning giver medarbejderne mulighed for at påvirke beslutninger via faglige argumenter.

Vi arbejder med frihed under ansvar. Der vil naturligvis være tilfælde, hvor det er nødvendigt for dig at være til stede i Frederikshavn, eksempelvis når du har undervisning - men der kan sagtens aftales dage med hjemmearbejde, når det kan passes ind.

Stillingen hører til under Faggruppe CIS (Communication and Information Systems), hvor der er seks andre faglærer med forskellige specialer. Der er bl.a. to erfarne KU SSG og en SG, som gerne hjælper og sparrer med dig i stillingen.
Om stillingen
I stillingen som faglærer Krypto, er du Center for Taktiks faglige kompetence inden for området. Du har en bred viden om kryptoadministration og -materiel, og brænder for at dele din viden med personel fra hele forsvaret.

Du indgår i et tæt samarbejde med Føringsstøtteregimentet for at gennemføre kustode- og operatøruddannelserne mf., og bliver Søværnets omdrejningspunkt omkring de værnsspecifikke uddannelser.

Derudover er du skolens kryptokustode, og får med støtte fra kryptosikkerhedsofficeren og den alternative kustode ansvaret for skolens account. Det er derfor en fordel, hvis dine kompetencer ligger inden for planlægning, ressourcebevidsthed og samarbejde, da arbejdet med krypto stiller krav til din omhu og organisatoriske evner.

Stillingen har nogle faste elementer, men der er også rig mulighed for at forme indholdet efter dine interesseområder.

Vores planlægningshorisont giver dig stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen, da handlingsprogrammet, som styrer TAC produktion, er aftalt for minimum et år ad gangen, og sjældent ændres. Dette giver stabilitet og gør, at du får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.

Tjeneste skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer, og der vil sammen med faggruppelederen blive aftalt en udviklingsplan, som understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden. For den rigtige medarbejder er TAC klar til at forhandle dine vilkår, herunder fast tjenestested.
Om dig
Du har en baggrund som oversergent af kommunikationslinjen i Søværnet, og har gerne erfaring som kustode på en af søværnets enheder.

Du har en interesse for fagområdet, og kan selvstændigt varetage sagsbehandlingen og undervisning, der kræver opbygning af specialviden.

Du arbejder effektivt og målrettet, og forstår at prioritere dine opgaver og overholde deadlines.

Da du møder mange kursister, er det vigtigt, du er imødekommende og servicemindet og giver kursisterne en god oplevelse ved mødet med Center for Taktik.

Du bestrider gode samarbejdsevner og bidrager med en høj faglighed.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Stillingen kan også søges af en erfaren sergent. I så fald vil der ved ansættelse, blive udarbejdet en udviklingskontrakt. Din motivation og faglige niveau er vigtigere end din grad.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Uddannelsessektionen, kaptajnløjtnant Marlene Høj, på telefon 72 85 53 67 eller mail SC-TAC-UD501@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent