Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Garnisonsbefalingsmand til tjeneste på Garnison Nyholm


Garnisonsbefalingsmand til tjeneste på Garnison Nyholm

Har du lyst til en alsidig og travl tjeneste med at repræsentere garnisonskommandanten i det daglige virke på Nyholm med overvejende administrative og repræsentative opgaver?
Om os
Garnison Nyholm udgøres i dag af militære myndigheder, traditionsbærende foreninger samt en række lejere og brugere – en travl arbejdsplads for flere hundrede medarbejdere.
Hvervet som garnisonskommandant for Garnison Nyholm varetages af Chefen for Center for Sømilitær Teknologi (CH CST), som du vil være direkte underlagt.

Nyholm anvendes i dag af militære myndigheder, traditionsbærende foreninger, lejere og brugere – en travl arbejdsplads for flere hundrede medarbejdere.

Garnison Nyholm er et historisk område med fredede og bevaringsværdige bygninger som vedligeholdes og søges holdt intakte med hensyn til udseende og udformning – lige midt i den travle storby. Der værnes om bygningerne, da de er en del af Danmarks og Flådens nationale historie.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

Om stillingen
Stillingen er nyoprettet og forventes udviklet over tid – en udvikling indehaveren selv vil få vide muligheder for at påvirke.

Opgaveløsningen vedrører varetagelse af en række administrative opgaver for garnisonskommandanten på Nyholm. Opgaverne omfatter besvarelse af henvendelser til garnisonens postkasse fra interne og eksterne brugere af Nyholms faciliteter. Desuden planlægning og deltagelse i møder og ceremonielle arrangementer samt at assistere med koordination af den militære sikkerhed på garnisonen.

Stillingen indebærer selvstændig myndighedsudøvelse med gennemslagskraft, som skal leveres korrekt, høfligt og med godt humør. Stillingen samvirker med 3. Eskadre og Ejendomsstyrelsens Etablissementspartner om flådehavnens aktiviteter, herunder Kongeskibets ophold ved Nyholm. Endvidere er der et tæt samarbejde med Militærpolitiet på Nyholm.

Der er mulighed for lejlighedsvist at arbejde hjemmefra, men der er også dage med behov for tjeneste ud over normal arbejdstid, fx ved arrangementer.

Om dig
Du er seniorsergent (evt. erfaren oversergent) med et solidt kendskab til Søværnet og gerne også Nyholm. Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale – også på engelsk. Du har en god forståelse for hvem du kommunikerer med og kan tale med såvel høj som lav.
Du evner at arbejde selvstændigt, men har samtidig en løbende og naturlig dialog med dine foresatte om opgaveløsning – så I ikke glemmer hinanden.
Du er fortrolig med forsvarets IT-systemer og er god til at bruge sociale medier.
Du følger opgaverne til dørs i din sagsbehandling.
Du skaber gennem egne holdninger og værdier både korpsånd og moral.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CST Næstkommanderende, OK Michael L. Bager tlf. 7285 5802 eller mail: SC-CST-NK@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent