Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Administrativ medarbejder til Fregatten IVER HUITFELDT


Administrativ medarbejder til Fregatten IVER HUITFELDT

Du vil få en afvekslende hverdag ombord med opgaver dels på kontoret og i skibets havariorganisation.
Du skal have flair for kontorarbejde og være egnet som røgdykker. Hvis det lyder spændende, så er stillingen måske noget for dig.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster der spændender fra patruljer i Arktis, over deltagelse i forskellige øvelser, til eventuel indsættelse i internationale missioner.
Vores mål er altid at være trænet og klar til indsættelse.
Om stillingen
Du vil blive en del af administrationselementet, der indgår i Besætnings- og Administrationselementet (BA-ELM). Elementet er opdelt i to områder, der hver består af en menig og en befalingsmand.

Besætningselementet varetager opgaver vedrørende arbejdsrapportering, arbejdstidsplanlægning, vagt, løn og ferieafregning.

Administrationselementet varetager opgaver vedrørende sekretariatstjeneste, pengeafregning, kurser, uddannelse, budgetopfølgning, rejseoprettelse og –afregning samt genforsyning med kontorartikler.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i Administrationselementet. Endvidere vil du indgå i skibets havariorganisation, der varetager opgaver inden for brandbekæmpelse og lækstopning. Du er ligeledes en del af den sejlende ordonnanstørn der assisterer vagtassistenten i de daglige opgaver, så som sætning af gummibåd og lodslejder.

Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange vekslende og spændende opgaver.

Oplæringen foregår dels ved sidemandsoplæring ombord og via kurser som vi sørge for at du bliver tilmeldt.

Stillingen kræver at du efter nogen tid kan arbejde selvstændigt og selv kan strukturere din hverdag og er med til at udvikle en effektiv måde til at løse de daglige opgaver i en til tider hektisk og tentativ hverdag. Endvidere er der gode afspadseringsmuligheder i perioder hvor skibet ikke har nært forestående sejladser.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Da opgaverne favner bredt og da man på skibet hjælper hinanden, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder der ikke er dine primære. Du er indbegrebet af struktur og ordenssans men trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel.

I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis skal du være god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder. Eftersom du bliver en del af den kontinuerlige instruktion og undervisning inden for havaribekæmpelse om bord, vil erfaring med undervisning og evnen til at byde ind med personlig og faglig gennemslagskraft være en fordel.
Du skal kunne foregå som det gode eksempel. Og været afklaret med, at du i perioder kan være hjemmefra i længere tid.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.

Kvalifikationer
Uddannelse:
Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.

Krav:
- Sikkerhedsgodkendelse til Til tjenestebrug

Helbredskrav:
- Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)
- Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
- Grundvaccination

Ønskelige:
- DEMARS Myndighedsbeholdning
- DEMARS PM Rekvirent
- DEMARS MM Rekvirent
- Demars 926 Personaleadministration
- Kontorfaglig uddannelse
- Rejsestyring
- Enhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.
- Operativ erfaring inden for havaribekæmpelse i skibe.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Administrationsbefalingsmand, OS Birger Gram, 2E-IVER-ADB@mil.dk, telefon 7285 4384.
Alternativt SSG Dennis Hede på telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent