Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnihjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon


Kompagnihjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Er du en alsidig og moden korporal eller overkonstabel, der kan favne mangeartede opgaver fra dagligdags administration i garnisonen til oprettelsen og driften af kompagniets kommandostation i felten.

Kan du lide at være på, give den max gas, og få en på opleveren?
Om os
XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment (SLFR) blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. XIII er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

Stabskompagniet er rigtig godt på vej med at få kompagniet op at stå, og lige nu mangler vi at ansætte nogle ganske få nøglepersoner – herunder Kompagnihjælper.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de lette infanterikompagnier i deres kamp. Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

Kompagniet har næsten gennemført konstabelelevuddannelsen i HRU, hvor vi derefter ansætter ca. 43 konstabler som skal gøre tjeneste i delingerne eller sektionerne i Stabskompagniet.
Om stillingen
Som Kompagnihjælper er du en del af kommandodelingens kommandosektion, der er kernen i kompagniets kommandostation. I felten vil din opgave være at gennemføre den taktiske operationscentertjeneste, der blandt andet handler om at stykke meldinger fra delingerne, naboenheder og foresatte sammen til et fælles situationsbillede.

Det fælles situationsbillede er det, der understøtter gode beslutninger og hurtige handlinger på alle niveauer, og som sikrer at kompagniet kan være på forkant med opgaveløsningen.

Under garnisonsforhold vil din opgave i princippet være den samme. De informationer du skal være med til at samle sammen og behandle er måske lidt anderledes, men formålet er det samme.
I det daglige vil du desuden være Kompagnibefalingsmanden nærmeste hjælper, men du vil også, sammen med kompagniets IT-BM, fungere som chefens nærmeste rådgiver indenfor IT- og signalområdet. Der følger derfor et stort ansvar med i stillingen.

Du kan forvente en del kursus- og øvelsesaktivitet og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er udnævnt korporal, eller har gennemført korporalsuddannelsen og er dermed klar til at blive udnævnt. Alternativt er du klar på at blive ansat på uddannelsesaftale mhp. at gennemføre korporalsuddannelsen kort efter tiltrædelse af stillingen.

Du viser initiativ og tager selvstændigt fat på opgaverne og anvender din arbejdstid bedst muligt.

Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service. Derudover er du en omstillingsparat person med godt humør.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk kommandodeling og Stabskompagni.

Det er en fordel, at du:
- Har erfaring med stående styrke og gerne fra kamptropperne
- Har erfaring med Harris 152 og HF radio
- Er omskolet til infanterigruppens våben
- Har kørekort kategori B samt C
- Har gode IT færdigheder i Windows og Office

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved kommandosektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 5. juli 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent