Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Faglærer, Anti Surface Warfare (ASUW) til Søværnets Center for Taktik


Faglærer, Anti Surface Warfare (ASUW) til Søværnets Center for Taktik

Har du stor interesse for Søværnets kampopgaver?
Kunne du tænke dig – sammen med den øvrige faggruppe på Center for Taktik - at blive (endnu) større ekspert på Anti Surface Warfare?
Har du lyst til at undervise, træne og coache – både på skolen og på skibene?
Kan du lide udfordringer og personlig udvikling?
Om os
Faggruppe Anti Surface Warfare kerneopgaver er uddannelse og træning af Søværnets personel og enheder i overfladekrigsførelse, hvilket spænder fra discipliner som kampinformation til våbenanvendelse indenfor den ”ældste” warfare disciplin, der findes på havet.
Vi er pt. 3 personer i faggruppen som både underviser, udvikler og ”coacher til søs” -SEARIDER.
Om stillingen
Stillingen betegnes som ”faglærer”, hvilket i praksis betyder, at du i faggruppen skal indgå i at vedligeholde, udvikle og videreformidle den/de viden, færdigheder og kompetencer, der nu og fremover skal sætte Søværnet i stand til at kunne gennemføre kamp mod overfladeenheder.

Konkret indeholder stillingen følgende opgaver:
• Searider indenfor ASUW området.
• Sagsbehandler indenfor ASUW området, herunder følge med i udviklingen på området.
• Deltager i afvikling af aktiviteter i taktisk simulator,.
• Undervisningsopgaver (inkl. udarbejdelse af uddannelsesdokumentation) – ift. alle personelgrupper - indenfor overfladekrigsførelse og de grundlæggende forudsætninger for denne, f.eks. kampinformation.
Om dig
Du:
• Er målrettet
• Har et godt overblik
• Er dynamisk
• Har det godt med ”styr på tingene”

Dertil har du solid erfaring fra virke i et operationsrum på ABSL-kl eller IVER-kl som kampinformationsbefalingsmand.

Det vægtes højt, at du har lyst til at indgå i et team, hvor der er høje ambitioner for ASUW området, hvor der vil blive stillet krav både til dig, teamet og Søværnet – og hvor vi er indstillet på at yde en stor indsats for området. Vi vil udvikle os sammen! – hvilket også betyder, at vi ”investerer” i din personlige udvikling.

Stillingen er oversergent, men kan også søges af en erfaren sergent. I så fald vil der ved ansættelse, blive udarbejdet en udviklingsaftale. Din motivation og faglige niveau er vigtigere end din grad.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Frederikshavn. Hvis du er bosat langt fra Frederikshavn er TAC villig til at se på mulighederne for tjenestested i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder Anti Surface Warfare OK Peter Viuf Christiansen på tlf. 72855344.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

12.08.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent