Fortsæt til indhold
Job i Hæren

SAGSBEHANDLER VED G7 I STAB 1. BRIGADE


SAGSBEHANDLER VED G7 I STAB 1. BRIGADE

Har du et operativt ”mindset” – og har du samtidig lysten til at udvikle dine kompetencer inden for uddannelse og kapacitetsopbygning og herved gøre en forskel for soldater og enheder i 1. Brigade?
Så har du nu muligheden for at blive Sagsbehandler ved G7 i Stab 1. Brigade – men du skal kunne løse opgaverne og få tingene til at ske!
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro.
Brigaden:
• Skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau
• Skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar
• Opstilles og uddannes progressivt i takt med, at ressourcer tilgår

1. Brigades hverdag er præget af et stort antal enhedsafgivelser til NATOPS, INTOPS og beredskaber. Dette er gældende vilkår, men de må ikke fjerne den overordnede fokus fra 1. Brigades primære opgave med at udvikle og uddanne førere og enheder til kamp.

I indeværende forlig er 1. Brigade ansvarlig for udvikling og uddannelse af enheder i:
• 1. Føringsstøttebataljon,
• 1. Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde,
• 1. Panserinfanteribataljon/Garderhusarregimentet,
• 2. Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment,
• 1. Artilleriafdeling,
• 1. Panseringeniørbataljon,
• 1. Logistikbataljon,
• ISR-bataljonen, samt
• Militærpolitikompagniet.

Uddannelses- og Kapacitetssektionen ledes af en sektionschef (M331). Sektionen består af i alt ti officerer og befalingsmænd og er delt op i et Uddannelseselement og et Kapacitetselementet. Begge elementer ledes til daglig af en major (M331).
Om stillingen
Som sagsbehandler i G7 kommer du til at indgå i et team bestående af dygtige og højt dedikerede stabsofficerer, som alle brænder for at skabe de bedste rammer for de enheder, som indgår i brigaden.

Dine opgaver vil primært være:
• Deltagelse i arbejdsgrupper og projektimplementeringsgrupper i f.m. tilgang af nyt materiel til 1. Brigades enheder.
• I samarbejde med enhederne tilsikre, at brigadechefen til stadighed er opdateret på den aktuelle materielstatus.
• Udarbejde høringssvar inden for organisation, teknologi og doktrin.
• Deltagelse i Arbejdsgruppe Simulation.
• Deltagelse i Arbejdsgruppe Enhedsskydning.
• Deltagelse i Hærkommandoens og 1. Brigades Studieperiode Uddannelse.
• Ad Hoc opgaver.

Ud over ovenstående opgaveportefølje skal du:
• Situationsbestemt kunne virke som stedfortræder for elementlederen.
• Selvstændigt kunne gennemføre sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområde samt løse evt. Ad Hoc opgaver efter direktiv fra sektions- eller stabschefen.

Sluttelig forventes det, at du selvstændigt kan bidrage til større projekter med udviklingsmæssigt indhold.

Du kommer desuden til at have et tæt samarbejde med brigadens dispositionsenheder, som fordrer relationsdyrkelse samt indgående kendskab til enhedernes vilkår i f.m. opbygningen af kapaciteter, således der sikres sammenhæng mellem brigadens og enhedernes opgaveløsning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen i Holstebro.

Såfremt du bor længere væk fra Holstebro, er der mulighed for, at du kan få stillet fast kvarter til rådighed. Herudover vil der være mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (M322) og har operativ erfaring fra afdelingsniveauet og har måske allerede gjort tjeneste i en højere stab. Herudover har du kendskab til uddannelsesvilkårene ved Hærens enheder.

Det forventes, at du har interesse for planlægning, kapacitetsopbygning og uddannelse af såvel soldater og enheder. Herunder har forståelse for den samlede operative ramme som 1. Brigade indgår i og de afledte og forskelligartede vilkår, som er gældende for enheder under 1. Brigade.

Du er nytænkende, analytisk stærk og interesserer dig for udvikling indenfor kapaciteter, taktik og doktrin.

Du arbejder målrettet og struktureret, herunder formår at formulere dig klart og kortfattet på skrift.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte sektionschefen, Frank Lyth, på telefon 2032 1460 eller via mail.: 1BDE-G7-01@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er 27. juni 2022.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er med tiltrædelse fra 1. august 2022.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne de-ployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en pan-seringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.06.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent