Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder ved Auto Service Element Danmark i Karup


Administrativ medarbejder ved Auto Service Element Danmark i Karup

Interesserer du dig for biler i personvognsklassen, og kunne du tænke dig at være med til at forvalte driften af forsvarets køretøjer.

Vi står netop nu og mangler en kollega til vores afdeling i Karup og det er netop din mulighed, for at blive en del af et super skarpt team. Skal dette være dig, så send os din ansøgning?

Om os
Auto Service Element Danmark, er en del af Supply Chain Divisionen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Vi er opdelt i to afdelinger, en placeret på Flyvestation Karup og den anden på Flyvestation Skalstrup.

Vores primære opgave består i at forestå koordineringen, planlægningen af alt vedligeholdelse og flådestyring af bilerne tilknyttet forsvarets puljekøretøjsordning. Ordningen består pt. Af ca. 2600 biler, fordelt på alle værn, styrelser og myndigheder.

Vi har det daglige ”system ansvar” vedrørende forsvaretsdelebil.dk og alle opgaver afledt heraf. f.eks. Installation af biler, fejl og andre driftsmæssige opgaver.

Vi er en værnfælles enhed, med personale fra alle 3 værn og civile medarbejdere ansat. Det betyder at du som militært ansat hos os, beholder dit tilhørsforhold.

Vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og dedikerede medarbejdere. Vores primære fokus består i at levere det bedst mulige produkt, inden for de givne rammer og til tiden.

Medarbejderne deltager aktivt i udformningen af deres hverdag og hvordan opgaverne skal løses nu og i fremtiden. Vi tilbyder derfor en stilling med en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og udvikling. Vi trives med ansvar, men også med åbne drøftelser af opgaveløsningen for at opnå det bedst mulige resultat.

Det er os som planlægger og bestiller reparationer, syn og service hos de civile værksteder, i tæt forbindelse med brugerne af forsvarets puljekøretøjer. Endvidere er det os som holder et vågent øje med, at de aftalte reparationer udføres rettidigt og som aftalt

Om stillingen
Du vil være bindeledet imellem brugerne af bilerne og det udførende værksted og igennem tæt dialog med begge parter via mail eller pr telefon sørge for hurtig og effektiv udførelse af reparationen.

Når der er behov for reparationer, periodisk syn, service eller tilbagekaldelser fra bilfabrikanten, vil du være den ansvarlige til at varetage dette i dit eget område.

Hos os vil du have en stor grad af medindflydelse på fremtidens håndtering af service, syn og reparation af puljekøretøjer og forvaltningsstukturen bag.

Du vil efter grundig oplæring, indgå i et tomands team, hvorpå I forvalter bilerne inden for et geografisk område, typisk omkring 400-500 biler.

Dine arbejdsopgaver med hensyn til reparationer og planlagt vedligehold oprettes, planlægges og styres i SAP hvor du håndterer opgaven fra ”vugge til grav” via VHM, VHO og IKO.

Du forestår også registrering af bilens vedligeholdelseshistorik via aktioner så det senere er søgbart og kan bruges i forbindelse med reklamationer og planlagt vedligehold.

Du vil blive tildelt en ”super bruger” rolle på forsvaretsdelebil.dk, med et ansvar over for de puljer, som ligger inden for dit teams geografiske område. Herunder bookning af bil til værksted eller flytning af booking ved nedbrud eller lignede.

Du vil også skulle kontakte systemleverandøren direkte, såfremt der er fejl på det indbyggede ”delebils udstyr” på bilerne i dit område.
Om dig
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en kontoruddannelse indenfor offentlig administration, eller har anden relevant erfaring fra lignende stillinger.

Du vil være bindeledet imellem brugerne af bilerne og det udførende værksted og igennem tæt dialog med begge parter via mail eller pr telefon sørge for hurtig og effektiv udførelse af reparationen.

Når der er behov for reparationer, periodisk syn, service eller tilbagekaldelser fra bilfabrikanten, vil du være den ansvarlige til at varetage dette i dit eget område.

Hos os vil du have en stor grad af medindflydelse på fremtidens håndtering af service, syn og reparation af puljekøretøjer og forvaltningsstukturen bag.

Du vil efter grundig oplæring, indgå i et tomands team, hvorpå I forvalter bilerne inden for et geografisk område, typisk omkring 400-500 biler.

Dine arbejdsopgaver med hensyn til reparationer og planlagt vedligehold oprettes, planlægges og styres i SAP hvor du håndterer opgaven fra ”vugge til grav” via VHM, VHO og IKO.

Du forestår også registrering af bilens vedligeholdelseshistorik via aktioner så det senere er søgbart og kan bruges i forbindelse med reklamationer og planlagt vedligehold.

Du vil blive tildelt en ”super bruger” rolle på forsvaretsdelebil.dk, med et ansvar over for de puljer, som ligger inden for dit teams geografiske område. Herunder bookning af bil til værksted eller flytning af booking ved nedbrud eller lignede.

Du vil også skulle kontakte systemleverandøren direkte, såfremt der er fejl på det indbyggede ”delebils udstyr” på bilerne i dit område.
Ansættelsesvilkår
Bemærk at stillingen er slået op civilt og militært:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Esben Pedersen på mail FMI-SC-DAJ32@fiin.dk eller telefon 7281 6932.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Dit faste tjenestested er på Flyvestation Karup.

Ansøgningsfristen er den 26. august 2022. Vi afholder samtaler løbende.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om SUPPLY CHAIN DIVISION (SCD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 950 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Division (SCD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus. SCD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. SCD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

26.08.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent