Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Projektassistent til Projektsektion Øst i Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse i København (Genopslag)


Projektassistent til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i København (Genopslag)

Er du en struktureret og servicemindet teamplayer og trives du i en hverdag med mange forskelligartede opgaver? Så kan det være dig, vi søger som projektassistent til Bygge- og anlægsafdelingens Projektsektion Øst i Kastellet i København.
Om os
Stillingen er placeret i Projektsektion Øst, der sammen med Projektsektion Vest udgør Bygge- og anlægsafdelingen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Bygge- og anlægsafdelingen består af cirka 40 projektledere, der gennemfører alle bygge- og anlægsprojekter samt større vedligeholds- og renoveringsopgaver inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde i hele Danmark, Grønland og Færørene.

Projekterne omfatter nybyggeri og anlæg, tilbygning og ombygning af alt fra kontorfaciliteter, værksteder, garager, depoter og skydesimulatorer til flyhangarer og havnekajer, afhængigt af behov og prioriteringer hos kunderne.

Projektsektion Øst er endvidere kompetencecenter for forsvarets fredede bygninger og anlæg og forestår således, udover bygge- og anlægsprojekter, vedligeholds-, restaurerings- og moderniseringsprojekter på forsvarets fredede bygninger.

I Projektsektion Øst er der i dag én projektassistent og 15 projektledere med en bred byggefaglig erfaring og uddannelsesmæssig baggrund primært bestående af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører.

I projektafdelingen vægtes faglig og personlig udvikling. Hos os er vi ikke bange for at spørge om hjælp og sparring med en god kollega eller leder. Vi vægter et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, og frihed under ansvar, hvor du selv er med til at præge din hverdag.
Om stillingen
Som projektassistent kommer du til at indgå i en projektorganisation i Projektsektion Øst, der forestår Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter, samt forskelligartede byggeprojekter på Svanemølle Kaserne relateret til Helhedsplanen for kasernen.

Projektorganisationen består af en projektchef og fire projektledere. Derudover har projektorganisationen tilknyttet en række ressourcepersoner fra Ejendomsstyrelsens basisorganisation, der bl.a. omfatter sikringsprojektledere, miljøsagsbehandlere, tekniske assistenter og udbudsjurister m.m.

Du vil få en central rolle i projektorganisationen, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med projektchefen og de fire projektledere. Du skal følge op på projektgruppens samlede opgaver og aktioner, og støtte projektlederne så de kan varetage deres faglige kerneopgaver.

Dine opgaver vil blive mangeartede, og skal kunne løses selvstændigt med fokus på overholdelse af processer og forretningsgange som har væsentlig betydning hos en offentlig myndighed.

Du vil få en stor berøring med samtlige projekter og bliver en del af vores team i en hektisk og projektorienteret hverdag, hvor du også vil skulle levere direkte støtte til administrative opgaver, som økonomiopfølgning og afstemning af forbrug, månedsrapportering, dokumentstyring, opfølgning på overholdelse af interne processer, retningslinjer og deadlines i samarbejde med projektchefen.

Andre opgaver kan eksempelvis være booking af mødelokaler og rejser, udarbejdelse og udsendelse af dagsordner og referater, indregistrering af indkommende dokumenter/mails i dokumenthåndteringssystemer, lave nyhedsbreve i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Der vil også kunne være opgaver i forbindelse med afholdelse af rejsegilder, eller gennemførelse af indkøb til projekterne via rammeaftaler og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet.

Som projektassistent i projektorganisationen, vil du i høj grad have indflydelse på din egen opgaveportefølje, som vil blive sammensat både ud fra projektorganisationens behov, og dine kompetencer.

Arbejdsstedet vil primært være i København i Kastellet, men du må også forvente arbejdsdage på Svanemølle Kaserne, samt enkelte rejser til de forskellige kaserner i hele landet, hvor en del af byggerierne foregår. Der må også påregnes enkelte tjenesterejser Ejendomsstyrelsens hovedkontor og basisorganisation i Hjørring.

Du vil få en bred berøringsflade på tværs af hele Forsvaret og blive en del af unikke og spændende projekter.
Om dig
Du er kontoruddannet med speciale i offentlig administration eller anden relevant uddannelse, gerne suppleret med videreuddannelse inden for økonomi eller interesse herfor.

Du har flair for orden og struktur samt lyst til at påtage dig alle typer opgaver efter devisen: Vi hjælper hinanden for at nå et fælles mål.

Du er velbevandret i Office pakken samt erfaren i elektronisk dokument- og sagshåndtering.

Det forventes, at du har lyst og evne til at tilrettelægge og løse mange forskelligartede opgaver i det daglige, at du er effektiv, har ordenssans, engagement og ikke mindst et godt humør og teamspirit.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsarkitekt, chef for Projektsektion Øst Irene M. Knuth på telefon 3034 0670 eller Projektchef for projektorganisationen Christian Enemark 4132 2260.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Katharina Ankjær Hammer på telefon 7281 9151.

Ansøgningsfristen er 5. juli 2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 27/2022 efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest mulig.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent