Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for 5. Nationale Støtteelement ved Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon


Chef for 5. Nationale Støtteelement ved Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon

Vi søger en kaptajn, der vil være chef for en spændende underafdeling, der rummer både HBU og HRU. Derfor skal du brænde for ledelse, have et godt overblik og have interesse for uddannelse af soldater.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) består af 100 soldater. Vores hovedfokusområder er at uddanne værnepligtige under Hærens Basisuddannelse og konstabelelever under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Sideløbende stiller 5 NSE også et væsentligt bidrag til bataljonens INTOPS bidrag. Derfor vil INTOPS i et NSE være muligt på sigt.
5 NSE er en uddannelsesunderafdeling, som er opdelt med to HBUDEL og normalt en HRUDEL. Det betyder, at vi kontinuerligt gennemfører mange uddannelsesaktiviteter, øvelser, skydeperioder og omskolinger året rundt.
Der er altså rig mulighed for at anvende din erfaring fra tjeneste ved f.eks. kamptropsenheder, da det ikke er et krav, at man har logistisk erfaring fra tidligere tjeneste.
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgaver er at levere uddannelsesstøtte og være BTN kompetencecenter i forskellige specialer, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.
Alle underafdelinger uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.
Om stillingen
Du bliver chef for en meget selvstændig enhed med mange forskellige funktionsområder.
Dit primære fokus vil ligge på uddannelse af værnepligtige og ikke mindst uddannelse af HRU for at producere soldater til bataljonens øvrige enheder.
Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til dig og din evne til at håndtere forandringsledelse.
Du bliver chef for en række medarbejdere med høj faglighed og specielle kompetencer. Derfor forventer vi, at du som chef løser de pålagte opgaver, hvor du inddrager dine underførere og samarbejder med eksterne partnere og bataljonsstaben.
Du vil indgå i bataljonens chefgruppe og skal bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Endelig skal du forvente at deltage i INTOPS i løbet af din chefperiode.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant, som har gennemført Føringskursus, da der er mulighed for udnævnelse til kaptajn i stillingen.

Du har gode kompetencer inden for helhedsorientering og ressourcebevidsthed. Du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning.
Du er klar til en hverdag, der kan være præget af støtte til Hærens indsættelse i internationale operationer i kortere eller længere perioder.
Det vil være en fordel, hvis du gennem din tidligere tjeneste har opbygget erfaring med HBU eller HRU.
Har du ikke et kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, skal du være villig til at uddanne dig til operativ logistiker og på sigt indgå i INTOPS som chef for et Nationalt Støtte Element.
Din udvikling indgår som en naturlig del af din tjeneste med føringsuddannelse, samt nationale og internationale øvelser og kurser.
Herunder skal du påregne at gennemføre Våbenkursus II for logistiktropperne i forlængelse af tiltrædelse (ca. 3-4 ugers varighed i Aalborg).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for BTN, oberstløjtnant Christian Nielsen på tlf. 72 83 74 01 / 25 31 71 07 – TRR-4B-CH@fiin.dk eller
Stabschefen major Nikolaj Ibsen 72 83 74 15 / 29 70 01 66 – TRR-4B-STCH@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 49.

Ansøgningsfristen er d. 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2022, men endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent