Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Stabs officer (Air Tasking Order) ved Core JFAC, Headquarters Allied Air Command, Ramstein/NATO


Stabs officer (Air Tasking Order) ved Core JFAC, Headquarters Allied Air Command, Ramstein/NATO

Er du officer fra Flyvevåbnet med bred operativ erfaring og med solid stabserfaring, så er der nu en spændende ledig stilling som Staff Officer (Air Tasking Order) ved Core JFAC, Headquarters Allied Air Command Ramstein/NATO.
Om os
Headquarters Allied Air Command (HQ AIRCOM) er NATO’s hovedkvarter for luftoperationer. Vi er placeret på den amerikanske luftbase i Ramstein tæt på Kaiserslautern, Tyskland og er lidt over 500 medarbejdere fra NATO og partnernationer. Som det eneste tilbageværende hovedkvarter for luftoperationer yder HQ AIRCOM luftmilitær rådgivning til NATOs øverste militære ledelse. Commander AIRCOM er herudover pålagt at opstille et Joint Forces Air Component (JFAC) og varetager NATOs stående missioner, Air Policing, Ballistic Missile Defence samt operativ kontrol af NATO Airborne Early Warning og Air Ground Surveillance. Arbejdstempoet ved HQ AIRCOM er for tiden meget højt, men der er muligheder for personlig og faglig udvikling under en overvejende uformel omgangstone.

Core JFAC har et særdeles bredt sagsområde og udgør kernedivisionen ved HQ AIRCOM. Det er Core JFAC opgave at tilsikre, at NATO og i særdeleshed HQ AIRCOM til enhver tid er klar til at opstille og aktivere en JFAC inden for de givne tidsrammer.
Om stillingen
Stillingen benævnes Staff Officer Air Tasking Order. Du vil indgå i Combat Plans Branch i CJFAC og du vil have gode muligheder for at påvirke, hvilke ansvarsområder du tildeles. Det forventes, at du efter kort tid i stillingen kan bidrage til NATO øvelsesplanlægning og indgå i en Air Operations Planning Group, AOPG (ca. 40 stabsofficerer) – med henblik på at blive HQ operative leder for planlægning af større NATO øvelser.

I de tilfælde, hvor JFAC er opstillet, vil du typisk indgå i JFAC Strategy Division, hvor dit speciale vil blive tilpasset din hidtidige operative baggrund fra FLV.

Dagligdagen i CJFAC er dynamisk og præget af meget afvekslende opgaver og en stor grad af selvstændighed. Den rette kandidat vil have en betydelig mulighed for at få indflydelse på og præge udviklingen af stillingen afhængig af baggrund, tidligere erfaringer og personlig indsats.

Der kan forventes 4-6 ugers rejseaktivitet i løbet af året samt deltagelse i to eller flere årlige JFAC øvelser. NCS JFAC er for tiden aktiveret i forbindelse med krisen i Ukraine, hvorfor hverdagen pt. er præget af stor aktivitet og travlhed, herunder arbejde i weekends og på skæve tidspunkter i døgnet.

Du refererer til Section Head (CPD), samt i national sammenhæng til den danske Senior National Representative (SNR) / Senior National Officer (SNO).
Om dig
Du er oberstløjtnant og har erfaring fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe. Du er uddannet officer i flyvevåbnet og har gennemført VUT-II/MMS for militære ledere eller tilsvarende. Det er et krav, at du har en solid baggrund som operativ officer i Flyvevåbnet og har haft tjeneste ved NIV II og III. Erfaring med og indsigt i luftoperationer på taktisk og operativt niveau er nødvendigt. Det er ikke et ubetinget krav, at du har et indgående kendskab til sagsområdet Air Tasking Order, herunder arbejde med ICC, men det forventes, at du har lyst og evne til at tilegne dig dette sagsområde.

Der lægges derudover vægt på, at du er helhedsorienteret og samarbejder aktivt for helstøbte løsninger. Du er med til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsklima i et internationalt miljø. I din tilgang til arbejdet er du fleksibel, åben og har selvdisciplin.
Udover at du har et godt kendskab til flyvevåbnets luftoperationer, er kendskab til det operative samspil med de andre værn såvel som til NATOs opgaver og organisation ønskelig.

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring fra internationale operationer og/eller international stabstjeneste.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37, efter en konkret vurdering. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Dit faste tjenestested er: Ramstein, Tyskland.
Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO COSMIC TOP SECRET samt opretholde denne under hele din ansættelsesperiode. Ansættelsen er betinget af at du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer. Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet
Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2023 og besættes som udgangspunkt for en treårig periode, med mulighed for forlængelse yderligere et år, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov. Du må være indstillet på, at et stillingsskifte kan komme på tale, såfremt NATO gennemfører reorganisering af PE- strukturen i udsendelsesperioden.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.
Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte den danske SNR, oberstløjtnant Michael Schrøder på telefon +49 1515 3930 189 eller +49 6371 40 1545.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte, Forsvarsministeriets Personelstyrelse, HR-konsulent KN Anders Nygaard på telefon +45 3266 5698.
Ansøgningsfristen er 7. august 2022. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter pr. VTC.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent