Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Våbentekniker med faglært baggrund til Søværnet (genopslag)


Våbentekniker med faglært baggrund til Søværnet (genopslag)

Har du brug for en kamppause i dit nuværende arbejde!? Kunne du tænke dig at arbejde som automatiktekniker på højteknologiske skibe? Interesserer du dig for våben- og radarteknik, missiler, tungt artilleri, håndvåben og større integrerede netværk? Så kom til Søværnet og bliv opkvalificeret med et ekstra svendebrev, der gør dig endnu mere attraktiv I Forsvaret specifikt og på arbejdsmarkedet generelt.
Om os
Søværnet er en del af det samlede forsvar i Danmark. Søværnets opgaver spænder vidt lige fra kampmæssige opgaver af indsatte enheder til overvågnings- og beredskabsopgaver inden for Rigsfællesskabets område.

I Søværnet er der både tjeneste, der forgår til søs på de sejlende enheder, men det er også muligt at få tjeneste, som er placeret på landtjenestesteder.
Søværnet har primært sejlende enheder og er måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer, som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk.

Søværnet har moderne skibe, der kan løse sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.
Om stillingen
Som våbentekniker arbejder du på skibets våbensystemer.

Er du ikke er uddannet automatikfagtekniker, men har du allerede har et svendebrev som lastvognmekaniker eller elektriker, får du nu muligheden for at udvikle dig gennem uddannelse. Vi giver dig en supplerende uddannelse som automatikfagtekniker inklusiv erhvervserfaring og systemspecifikke efteruddannelser, så du kan blive den mest professionelle version af dig selv, til glæde for Forsvaret og DIG!

Ved ansættelse vil du indgå i et forløb, som består af praktik, skoleforløb, kurser i Søværnet og sejlads. Alt sammen afsluttet med et svendeprøveforløb af 2x5 ugers varighed.

Du vil blive kompetenceafklaret ved en civil erhvervsskole i starten af din ansættelse. Afklaringen gennemføres for at kortlægge dine nuværende kompetencer, med henblik på at afgøre, om du kan indtræde direkte på uddannelsesforløbet eller om du skal supplere med kvalificerende kurser.

Når du ikke er under uddannelse, er du en del af skibets våbenteknikere. Her er din opgave at tilegne dig den praktiske viden omkring skibets tekniske systemer, herunder våben- og ildledelsessystemer. Du kommer til at deltage i skydninger med artilleri og missiler såvel som fejlfinding og vedligeholdelse på skibets våbentekniske materiel. Materiel der i høj grad er unikt for Søværnets enheder og stiller store krav til din faglighed.
Om dig
Du er enten civil eller allerede ansat i Forsvaret. Du har svendebrev som automatikfagtekniker, lastvognsmekaniker eller elektriker.

Der er følgende forventninger til dig i stillingen:

- Du har gennemført eller vil kunne gennemføre Søværnets Basisuddannelse efter indstilling.
- Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
- Du skal have, eller kunne modtage grundvaccination.
- Du skal kunne erklæres egnet til røgdykning.

Du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt. Du ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et professionelt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Hvis du har aftjent din værnepligt, vil dette være en fordel – dog ikke et krav. Har du ikke gennemført en værnepligt ved Søværnet, vil du skulle gennemføre denne under uddannelsesforløbet. Har du gennemført en værnepligt i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre en kort uddannelse som kvalificerer dig til tjenesten ombord i Søværnets skibe under uddannelsesforløbet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør eller Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Dennis Hede, mail; SCA-BEM03@mil.dk, seniorsergent Lars Hoel, mail; SCA-BEM11@mil.dk eller orlogskaptajn Henrik Willaume-Jantzen, mail; FKO-SV-N7U03@mil.dk eller på telefon +45 4172-4735

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK eller Rikke Thomsen på mail FPS-RTH.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent