Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Chef for Force Protection ved Air Control Wing


Chef for Force Protection ved Air Control Wing

Har du mod på og evner til at udvikle og etablere ACW Force Protection (FP) område, så har vi brug for dig hurtigst muligt.
Vi søger en major som chef for FP sektionen, som kan varetage opbygningen og reetablering af Force Protection sektionen ved Air Control Wing (ACW).
Om os
ACW står over for en fornyelse og genopbygning af hele Force Protection området, herunder også etableringen af en organisation, som kan varetage de relevante Force Protection opgaver i Crisis Establishment strukturen. Du skal derfor være klar til at give den en skalle og have visioner og ideer til, hvordan du ser området struktureret fremadrettet.
Om stillingen
Som leder af Force Protection sektionen får du stor indvirkning på ACW Force Protection område.
Dine opgaver vil består i at genetablere Force Protection området fra bunden og sikre, at Force Protection er en integreret del af alle operationer både nationale og internationale. Du bliver ansvarlig for driften af Force Protection området og indgår i alle relevante arbejdsgrupper i forbindelse med planlægning og gennemførelse af operationer og øvelser. Desuden vil du blive ansvarlig for udarbejdelse af Force Protection planer for alle ACW’s enheder og installationer, samt for at opbygge den fornødne struktur, som kan varetage de relevante funktioner i Crisis Establishment strukturen på Force Protection området (primært reservepersonel). Du vil desuden blive overordnet ansvarlig for at uddanne og træne personellet i Crisis Establishment strukturen, så de får de rette kompetencer til at varetage deres funktioner.
Din egen funktion i Crisis Establishment strukturen bliver ”Force Protection commander for ACW”, som du deler med CH S og CH SC (3 mand til at dække en funktion). Det er derfor essentielt at du har et stærkt fundament inden for Force Protection området og meget gerne operativ erfaring med området, samt er god til at indgå i et tæt samarbejde med andre.
Du vil skulle deltage i relevante øvelser nationalt og internationalt og forventes også at bidrage til ACW’s generelle operative beredskab.
Du vil få en særdeles alsidig og afvekslende tjeneste, hvor du vil arbejde i et spændende og dynamisk miljø sammen med dygtige og engagerede kollegaer.
Om dig
Du er major med baggrund i Flyvevåbnet og har en stærk interesse for Force Protection.
Du arbejder målrettet og selvstændigt med opgaverne inden for dit ansvarsområde, men er samtidigt en holdspiller, der evner at koordinere, rådgive uddelegere og drage nytte af andres viden og kompetencer i dit arbejde. I forbindelse med opbygningen af Force Protection området i ACW, vil du skulle arbejde med alle dele af organisationen, hvorfor du skal kunne navigere i de forskellige faglige fællesskaber der er i ACW.
Du har et godt overblik, er god til at planlægge, har analytiske evner og er god til at koordinere samt fastholde fokus på mange varierede opgaver på samme tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Support Group, oberstløjtnant Jesper K. Wilms på mail: ACW-S-001@mil.dk eller på telefon 25 51 18 44.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 30. juli 2022. Stillingen ønskes besat snarest muligt og der holdes derfor løbende jobsamtaler. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent