Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rekrutteringsbefalingsmand til Rekrutteringsteam Herning (genopslag)


Rekrutteringsbefalingsmand til Rekrutteringsteam Herning (genopslag)

Trives du på podiet?
Synes du Forsvaret er en god arbejdsplads, og vil du fortælle andre om det?
Om os
Rekrutteringsteam Herning er et værnsfælles element, som er en del af Center for Rekruttering og Karriere under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

På grund af vores opgaver og fysiske placering i forhold til hovedkontoret i Ballerup, arbejder vi meget selvstændigt med at sessionsbehandle ca. 6500 unge mennesker om året. Vi gennemfører også fysisk afprøvning af særligt motiverede unge med henblik på en hurtig vej ind til værnepligttjeneste. Derudover løser vi oplysnings- og rekrutteringsopgaver om Forsvarets uddannelser på civile messer, gymnasier samt andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Vi er et lille team på 9 medarbejdere, der består af læger, civile og uniformerede fra forskellige værn. Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor, gensidig respekt, således at vi sammen kan træffe hurtige og kvalificerede afgørelser.

Såfremt du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden:
www.værnepligt.dk og evt. suppleret med www.forpers.dk.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone. I teamet er der fokus på detaljer for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen. Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.

Dine arbejdsopgaver:
- Gennemførelse af den daglige drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere ved Forsvarets Dag.
- Fungere som assisterende sessionsleder, prøveleder og forundersøgelsen i forbindelse med sessionsbehandlingen.
- Gennemførelse af hvervelektioner for værnepligtige ved tjenestestederne i Holstebro, Skive og Karup.
- Koordinering og deltagelse i informationsarrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner, messer, åbent hus og inspirationsdage for kvinder.
- Orientere om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Personlig vejledning til de sessionssøgende om valg af værnepligtstjeneste og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Planlægning of gennemførelse af fysisk afprøvning af særligt motiveret egnede værnepligtige og jobafprøvning til fastansættelse.
Om dig
Du er sergent og har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige og udsendte enheder og har lyst til at være forbillede og Forsvarets ansigt udadtil.

Du ønsker at arbejde med rekruttering i praksis. Du kan lide, at møde nye unge mennesker hver dag og være en god rollemodel. Du trives med at stå på podiet og fortælle om Forsvaret – også når det er op til dig at fange tilhørernes interesse. Du kan optræde imødekommende overfor alle uanset baggrund og indstilling til værnepligt. Du har gode instruktørfærdigheder og har det fint med at orientere i et auditorium med 150 værnepligtige. Du trives også fint i den individuelle samtale med interesserede.

Du har interesse i Forsvaret og ønsker at sætte dig ind i de dele af Forsvaret, du endnu ikke har kendskab til. Du er desuden motiveret til selvstændigt at vedligeholde din viden om Forsvarets uddannelser ved selvstudie af hjemmesider og anden opsøgende adfærd.

Du trives med opgaver, der i en vis grad bliver rutineprægede - Forsvarets Dag er én gang i livet for de fleste, men hverdag for dig.

Du er omstillingsparat og fleksibel. Opstår der uforudsete ændringer i løbet af dagen, er du en del af løsningen.

Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er også en fordel at have kendskab til SAP/DeMars og IT generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er også slået op som oversergent.

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder Torben Grønlund Hansen på telefon 72 8 1 93 41 eller 40 90 38 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 4. juli 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse den 8. august 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Herning, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent