Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Løjtnanter som faglærer eller uddannelsesofficer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse eller ved den Grundlæggende Sergentuddannelse i Varde (Genopslag)


Løjtnanter som faglærer eller uddannelsesofficer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse eller ved den Grundlæggende Sergentuddannelse i Varde (Genopslag)

Er din kontrakt ved at udløbe og ønsker du forlængelse af din tjeneste i Forsvaret?

Vil du gerne på Hærens Officersskole, men mangler akademiuddannelsen?

Så kan Hærens Sergentskole tilbyde dig tjeneste som faglærer eller uddannelsesofficer i Slagelse eller i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt sergenter til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole også løjtnantsuddannelsen i Slagelse, som er målrettet henholdsvis Hærens enheder og den militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole. Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer. Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Hærens Sergentskole er en kompleks og dynamisk organisation, og vi har helt sikkert et job, der passer til dine kompetencer.
Om stillingen
Som faglærer eller uddannelsesofficer ved Løjtnantsuddannelsen eller den Grundlæggende Sergentuddannelse er du med til at forme Hærens kommende officerer og befalingsmænd. Du får et medansvar for at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, herunder elevernes opnåelse af gode resultater. Her skal du holdningspræge eleverne, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel, og din daglige omgang med eleverne.

Som faglærer vil du fast indgå i en delingskadre med en premierløjtnant som fører, en seniorsergent som NK/DEL og 1-2 oversergenter som faglærere.

Som uddannelsesofficer vil du indgå i uddannelsens ledelse og efter behov planlægge, tilrettelægge og gennemføre fælles uddannelsesaktiviteter og/eller efter behov indgå som lærer i delingernes daglige undervisning.

Det konkrete indhold af stillingen afgøres af uddannelsernes behov og af dine kompetencer og ønsker.

Føreruddannelse på gruppe- og delingsniveau har meget høj prioritet. Denne andrager størstedelen af tiden og genererer periodevis lange dage og deltagelse på øvelser. Grundlæggende militære fag fra HBU og HRU indgår også i uddannelsen.

Stillingen giver en mulighed for dig som officer at udvikle og efteruddanne dig på flere områder, herunder bl.a.:
- Skydeleder 2 og skydeinstruktion
- FOKUS-samtaleleder

Ydermere giver stillingen også mulighed for, at du læser en akademiuddannelse mhp. indtrædelse på Hærens Officersskole.
Om dig
Du er løjtnant i Hæren – eller har for nyligt været løjtnant i Hæren. Derudover besidder du en høj grad af entusiasme for uddannelse og ledelse af soldater og enheder på gruppe- og delingsniveau.

Du fremstår som en tydelig rollemodel, der evner at få følgeskab blandt såvel kollegaer som elever. Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen. Du er mentalt fleksibel og evner at omstille dig inden for rammerne af organisationen, hvis situationen kræver dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, som omfatter løjtnanter og kadetter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Slagelse eller Varde.

Du ansættes på en tidsbestemt kontrakt med løbetid op til to år.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen, tlf. +45 24448419 eller chefen for den Grundlæggende Sergentuddannelse kaptajn Martin Blom Pedersen, tlf. +45 9133 2414.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-CFG@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 31. juli 2022, men ansættelsessamtaler og ansættelser gennemføres løbende.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M311 Løngruppe 2 Løjtnant/kadet

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent