Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Kompagnibefalingsmand til 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Er ledelse, rådgivning og udvikling af andre noget for dig? Så er det måske dig, som vi søger som kompagnibefalingsmand.
Om os
2. mekaniserede infanterikompagni er et at hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og Irak.

Vi er enkadreret med Piranha V med stabiliserende våben system (STAVS).

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Du har som kompagnibefalingsmand mange roller i kompagniet. Du er kompagniets Befalingsmand og derved ansvarlig for udviklingen af resten af kompagniets 21 mand store befalingsmandskorps, du er delingsfører for kompagniets kommandodeling, derudover skal du drifte kompagniets HR opgaver samt være kompagnichefens sparringspartner og derved indgå i kompagniets command team.

Som delingsfører for kommandodelingen, skal du kunne uddanne og føre delingen både i felten og under garnisonsforhold. Du skal være fremadsynet, økonomisere kræfterne og skabe rammerne for, at din deling kan understøtte kompagniets virke under alle forhold.

Dine specifikke opgaver vil være:
-At uddanne og udvikle kompagniets kommandodeling i samarbejde med chef og næstkommanderende.

-At drive kompagniets kommandostation under øvelser og udsendelser.

-At udvikle kompagniets befalingsmænd herunder være vidende om talent, niveau og anvendelsesmuligheder bredt ved bataljon og regiment.

-At håndtere kompagniets bemanding igennem mødevirksomhed med foresatte.

-Rådgive og vejlede kompagnichefen ud fra din viden om uddannelse, operationer, efterretninger eller administrative forhold.

-At drøfte ledelsesmæssige beslutninger, sammen med kompagnichef og O-gruppe – for efterfølgende, at kommunikere disse bredt ud i kompagniet.

-Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/fører kontrol med kompagniets befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden.
Om dig
Du er seniorsergent der af tjenestemæssige årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren oversergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til seniorsergent.
Du har en baggrund inden for operation eller efterretning.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik, føring og fokus på opgaven.

Du har lyst til- og flair for ledelse af mennesker.

Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere og inddrage dine medarbejderes viden og kompetencer i opgaveløsningen.

Du forstår betydningen af at motivere og udvikle andre.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.

Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor uddannelses- eller den operative søjle, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

For kompagniet er lederprofilen vigtigere end de faglige kvalifikationer.

Det er en fordel at du kender kommandodelingens opgaver og rutiner under kaserne såvel som feltforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte ved Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn K. Jørgensen på telefon 25 55 13 72 eller på mail: LG-1B-200A@MIL.DK eller Bataljonsbefalingsmand seniorsergent Henrik Madsen på telefon 41 38 51 42.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-MIS@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 31. juli 2022 og samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. september 2022, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent