Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Brand- og Redningsassistent til Fire & Rescue ved Helicopter Wing Karup


Brand- og Redningsassistent til Fire & Rescue ved Helicopter Wing Karup

Ønsker du at indgå i et team der varetager brandberedskabet samt have en hverdag med mange alsidige opgaver?
Om os
Helicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HWKAR operative helikoptereskadriller støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver redningstjeneste(SAR). HWKAR træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i internationale operationer. Derudover er Flyveskolen – der uddanner Flyvevåbnets kommende piloter - også en del af HWKAR.
HWKAR er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Fire & Rescue indgår i flyvestationens flybrandberedskab og er i beredskab 24/7.

Opgaverne omhandler indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, indsats ved brand, uheld med farlige stoffer samt en række opgaver der relaterer sig til flyvesikkerhed. Disse opgaver omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af start- og rullebaner samt birdcontrol (Mågejægertjeneste).
Om stillingen
Du vil indgå i et team som varetager brandberedskabet, og være under ledelse af en indsatsleder. Du skal tage del i de daglige arbejdsrutiner så som eftersyn og vedligeholdelse af køretøjer og materiel. Endvidere er fejning, snerydning samt bortskræmning af fugle ved start- og rullebaner etc., ligeledes en del af opgaveporteføljen. Der forekommer også dage med almindelig tjeneste i forbindelse med vedligeholdende uddannelse m.m.

De faglige kvalifikationer vil efter ansættelsen blive suppleret med relevante kompetencer inden for specialet som er afgørende for vores indsættelsesparathed.

Vi er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden i forhold til samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse. Der vil bl.a. blive lagt vægt på ansøgerens personlighed, herunder specielt, samarbejdsevner og menneske forståelse.
Om dig
Du er flyverkonstabel, eller er indstillet på at gennemføre forsvarets basisuddannelse med tilfredsstillende resultat.

Du har gennemført Grund- og Funktionsuddannelse BRAND samt eventuelt Flyvevåbnets BRANDMAND FLY uddannelse.

Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt.

Du har - eller kan erhverve - kørekort til lastbil over 3500 kg, samt påhængskøretøj over 750 kg. (kategori C/E).

Du kan helbredsgodkendes ved Forsvarets læge- og tandlægeundersøgelse samt godkendes jf. Beredskabsstyrelsens helbredsattest for udrykningspersonel.

Du kan honorere Forsvarets træningstilstandsprøve, samt funktionstest for personel ved Flyvevåbnets Fire & Rescue(Brandmandstest).

Det forventes endvidere at:
Du kan gennemføre og bestå Forsvarets Nødbehandlerkursus(HATIF)

Du behersker dansk i både skrift og tale.

Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer af afgørende betydning. Du skal have viljen til at holde dig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet, idet du årligt skal gennemføre og bestå Forsvarets fysiske basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Henrik V. Christensen på mail: HW-SFR-001@mil.dk eller telefon 72 84 23 20 mandag – torsdag mellem 0900 - 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 1. august 2022

Jobsamtaler forventes gennemført hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent