Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Uddannelsesbefalingsmand til Beredskabsstyrelsen Sjælland


Uddannelsesbefalingsmand til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Kan du lide at gå forrest, og være et forbillede for andre? Brænder du for at arbejde med mennesker, beredskab og undervisning? Så har vi måske et job til dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister.

Beredskabsstyrelsen Sjælland huser Logistikcenter Auto, et specialværksted for modtagelse, samt vedligehold og forsyning af køretøjer til Beredskabsstyrelsen. Herudover har Beredskabsstyrelsen Sjælland specialviden omkring droneberedskabet samt kommunikationsmidler.

Beredskabsstyrelsen Sjælland gennemfører endvidere en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
I stillingen som seniorsergent vil du indgå som næstkommanderende for en deling, hvor du har medansvar for den faglige videndeling og lokale udvikling inden for et eller flere fagteams.

Du skal:
• Planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle redningsspecialistuddannelsen

• Medvirke til at sikre, at de værnepligtige oplever uddannelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende

• Medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø i enheden

• Gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid

• Indgå som vagthavende i den døgnbaserede udrykningsvagt

Vi tilbyder en stilling i et spændende dynamisk miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede kollegaer og værnepligtige. Du vil indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser. For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser, herunder til Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.

Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer eventuelt være en mulighed.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et ungdommeligt, engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent. Du har gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse, og har flere års erfaring med ledelse, samt undervisning af værnepligtige.

Du har gennemført den militære akademiuddannelse, eller er villig til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på gennemførelse af denne. Det foretrækkes, at du har praktisk og relevant erfaring fra Beredskabsstyrelsens operative beredskab.

Som person forestiller vi os, at du:
• Finder det naturligt at indtræde i en lederrolle, og kan lede mindre enheder – såvel i dagligdagen som under indsats

• Brænder for at formidle viden videre til andre på forskellige niveauer

• Er detalje og- samarbejdsorienteret i din opgaveløsning

• Har gode administrative kompetencer og kan sætte opgaver i system

• Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt inden for givne rammer

• Har en positiv indstilling til nye opgaver, i en meget omskiftelig hverdag

• Er fleksibel – også når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid

• Kan agere som forbillede for dine kollegaer på forskellige niveauer
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Næstved.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Erik Breum-Christensen tlf. 5377 4354 eller uddannelsesleder Zakaria Amzourou tlf. 6160 5931.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-MIS@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 15. juli. Stillingen er til besættelse den 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Næstved, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

15.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent