Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup


Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup

Skal du være Figher Wings nye Brand- og Redningsassistent?
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW SKP) hovedopgave er at opretholde afvisningsberedskabet, løse evt. pålagte INTOPS opgaver og bevare evnen til at indsætte F-16 i offensive og defensive luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. Fighter Wingen er den kommende base for de nye F-35 fly.

Brand og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, indsættelse ved forurening samt en lang række andre opgaver der relaterer sig til flysikkerhed. Opgaverne der relaterer sig til flysikkerhed er opgaver så som renholdelse af manøvreområde, snerydning, glatførebekæmpelse af manøvreområde og birdcontrol. Hertil kan forekomme almindeligt forefaldende arbejde og vedligeholdelse.

Redningsassistenter ved BOR skal også kunne bemande og betjene det interne vagt- og alarmeringscentral.

BOR er en enhed som er stærk fokuseret mod fremtiden. Vi deltager aktivt i fagligt udviklingsarbejde.

Enheden har et stærk og udbytterigt samarbejde med beredskaber og andre statslige og kommunale aktører i nærområdet.
Om stillingen
FW SKP søger velkvalificerede redningsassistenter. BOR er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden m.h.t. samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse, hvorfor der lægges særlig vægt på ansøgernes personlighed, herunder specielt samarbejdsevner og menneskeforståelse.

Ligeledes lægges der stor vægt på ansøgernes faglige kvalifikationer. Jobbet som redningsassistent er krævende, og man kan/skal forvente en hurtig faglig udvikling og en hurtig opnåelse af efterspurgte kompetencer, hvilke er afgørende for vores indsættelsesparathed.

Du skal indgå på et vagthold, som består af en indsatsleder og et antal brand- og redningsassistenter. Tjenesten bestrides som kontinuerlig tjeneste fra 0700 til 1915 eller 1900 til 0715. Vagten opretholdes hele året rundt.

Der forekommer også dage med almindelig daglig tjeneste i forbindelse med uddannelse, varetagelse af funktionen på vagtcentralen m.m.
Om dig
Du er flyverkonstabel eller indstillet på at gennemføre Flyvevåbnets Basisuddannelse før endelig ansættelse:

Du har gennemført og bestået forsvarets basisuddannelse (HBU/FBU/SBU) med et tilfredsstillende resultat eller gennemført værnepligten i Beredskabsstyrelsen

Det er en fordel hvis du har en grund- og funktionsuddannelse, Indsats (Brand) og nødbehandleruddannelse (HATIF). Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau.

Hvis du ikke er uddannet som brandmand, så skal du være indstillet på at gennemgå uddannelsen i prøveperioden.

Du har eller er indstillet på, at forsøge at erhverve et jagttegn.

Du har kørekort til kategorierne B (bil) og C (lastvogn).

Vi ser gerne, at du har kørekort til kategori CE, flybrandmandsuddannelse, ADR bevis og gaffeltruck certifikat B.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer af afgørende betydning. Man skal have viljen til at holde sig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit fast tjenestested vil være Skrydstrup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du mere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Lars Andersen på telefon 72 84 85 81 eller mail FW-BOR-001@mil.dk

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mads Nørgaard, Forsvarets Personeltjeneste, FPS-MAN@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 1. August 2022.

Ansættelsessamtale: Primo august 2022.

Forventet ansættelse: September 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent