Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder til Tool Control i Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup


Leder til Tool Control i Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Er du befalingsmand med højt fagligt niveau, og har du en brændende passion inden for ledelsesvirket?

Vil du have indflydelse på, hvordan din afdeling er skruet sammen og vil du være en del af social, humørfyldt og professionel enhed? Vil du have en hverdag med Flyvevåbnets nyeste værktøj i den fremtidige F-35 organisation?

Kan du svare ja til ovenstående, så er Logistic Support Squadron din næste arbejdsplads.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron er en af to eskadriller i F-35 Logistic Group, der inkluderer samtlige funktioner som støtter op om flyvedligeholdelse og den operative flyvning, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning, Supply Chain Management samt deployering.

LSS fodaftryk spænder vidt på Fighter Wingen (FW), hvorfor det er en af vores kerneopgaver at fastholde og udvikle vores samarbejde og samhørighed internt såvel som til vores kunder eksternt. LSS sætter en ære i det gode samarbejde, både i ekstern og intern opgaveløsning, samt i den støtte vi leverer til den resterende del af FW. LSS er et vigtigt tandhjul i forhold til at opretholde FW nødberedskab samt den samlede operative drift.

Med implementering af F-35, samt nye krav til Airworthiness, oprettes Tool Control, et værksted med fokus på kontrol, eftersyn og kalibrering af værktøj. Det er dette værksted, som du vil blive en del af.
Om stillingen
Stillingen byder på et spændende, omfangsrigt og udviklende ansvarsområde. FW går ind i en periode hvor nye og flere kapaciteter melder sin ankomst, hvilket stiller nye og spændende krav til LSS.

Som leder i LSS Tool Control, vil du have et bredt arbejdsområde, hvor du vil indgå i et team, som efterser, vedligeholder og kalibrerer værktøj. De primære opgaver vil være arbejde på det værktøj, som får fremtidens jagerfly i luften. Uden værktøj kan der ikke udføres vedligehold på flyene, derfor vil du indgå i en essentiel del af Fighter Wings opgaveløsning.

Dit team vil bestå af både nye medarbejdere og meget erfarne medarbejdere inden for specialet, så du får mulighed for at udnytte erfarne kompetencer og nye øjne til at opnå den bedst mulige synergi hos dine medarbejdere.

Stillingen er i den nye F-35 organisation, som indgår i tæt samarbejde med internationale samarbejdspartnere, hvorfor størstedelen af både intern og ekstern kommunikation vil foregå på mundtligt og skriftligt engelsk.

I takt med overgangen til vores nye F-35 jagerfly, vil du opleve et løft af hele organisationen, hvor du vil blive en del af dette løft, til en mere moderne Flyvestation.

Vores jagerfly skal til tider flyve eller vedligeholdes uden for normal arbejdstid, og du kan derfor også forvente at indgå i forskudt tjeneste i den forbindelse. Du vil ligeledes skulle deltage i øvelser og INTOPS inden- og udenfor Danmarks grænser.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med potentialet og ønsket om at videreuddanne dig til oversergent. Du har desuden et svendebrev i relation til jern og metal og gerne med en baggrund fra den logistiske del af vedligeholdelsestjenesten.

Du er en positiv- og engageret person, som brænder for dit fagområde og dine kolleger, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver.

Du skal være åben for at lære nye kompetencer, men i lige så høj grad være åben for at indgå i vores team, samt lede dit eget team. Vi løser opgaverne sammen, og du vil opleve, at du meget sjældent står alene med en opgave. Det forventes, at du opretholder en god holdning, bestående i, at du går til opgaverne med engagement, men også, at du spørger om støtte, hvis du har behov for det.

Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat. Endeligt forventes det, at du udviser rettidig omhu, er proaktiv og ansvarsfuld.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Asger Thy Sørensen på telefonnummer 728 49102.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 3. juli 2022.

Ansættelse vil være hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent