Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergent med gode samarbejdsevner til spændende stilling


Oversergent med gode samarbejdsevner til spændende stilling

Har lyst til en alsidig tjeneste som arbejdsmiljørådgiver samt at assistere Garnisonskommandanten i Korsør med opgaveløsningen? Kan du holde flere bolde i luften uden du mister overblikket, kan du kommunikere på flere niveauer og trives du i en alsidig hverdag?
Passer ovenstående på dig, så er du måske vores ny kollega og vores ny arbejdsmiljørådgiver ved garnisonselementet ved Flådestation Korsør (FLS KOR).

Om os

Garnisonselementet består af en leder, to seniorsergenter, to oversergenter samt en civil medarbejder.
Vi er et element bestående af højt kompetente og specialiserede medarbejdere, der besidder mangeartede kompetencer til løsning af en bred opgaveportefølje. Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor gensidig respekt. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegaer, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen.

En stor del af opgaveløsningen er tværgående og støtte til Chefen for Flådestation Korsør, der tillige er Garnisonskommandant i Korsør (GK KOR). Støtte udmønter sig blandt andet i koordination af opgaver i relation til fælles interesser med øvrige myndigheder og enheder på flådestationen og ikke mindst det omkringliggende lokale samfund fx Slagelse Kommune. Alt dette kræver gode samarbejdsevner, helhedsorientering og netværk.Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver ligger inden for arbejdsmiljø området, hvor du varetager opgaver som arbejdsmiljørådgiver for ledelsen og GK KOR, samt støtter formand for FLS KOR arbejdsmiljøorganisation, herunder i relation til 3. Eskadre arbejdsmiljøudvalg.
Du vil skulle forestå enhedens sagsbehandling i relation til arbejdsmiljø og udarbejdelse af relaterede materialer.

Du vil skulle vejlede ledelse og kollegaer vedr. arbejdsmiljø samt assistere GK KOR i samarbejdet om sikkerhed og sundhed for myndigheder, som er samplaceret i garnisonen.

Du vil få ansvar for planlægning og gennemførelse af arrangementer i forbindelse med enhedens jubilæer, afgange og udnævnelser.

Derudover vil du skulle overvåge vores myndighedspostkasse og du vil også få ansvar som webredaktør for vores hjemmesider på FIIN.

Udgangspunktet for den daglige fysiske tjeneste er FLS KOR, men tilrettelæggelsen af din hverdag kan efter aftale indeholde hjemmearbejde.
Du vil få udleveret FAP/FIA til dette formål.

Endvidere skal du forvente at skulle assistere med gennemførelse af udenlandske flådebesøg i København.

Rejseaktivitet primært i Danmark, ligesom udsendelse med vores Maritime Støtteelementer eller lignende kan forekomme, hvilket er med til at kombinere ”kontordagene” med praktik i felten. En god balance.

Om dig

Du er en erfaren oversergent med et solidt kendskab til Søværnet og gerne til FLS KOR. Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale – også gerne på engelsk. Du evner at tale med alle såvel høj som lav, herunder forlods har en god forståelse for, hvem du kommunikerer med.

Du evner at arbejde selvstændigt, men samtidig har en løbende og naturlig dialog med dine foresatte om opgaveløsning – så I ikke glemmer hinanden.

Du har interesse for arbejdsmiljø og ønsker at gøre en forskel for dine kollegaer. Du har kendskab til Forsvarets APV processer og gerne erfaring med Forsvarets arbejdsmiljødatabase.

Du skaber gennem egne holdninger og værdier både korpsånd og moral.
Du udfører sagsbehandling inden for afgrænsede områder.
Du har flair for at bruge forsvarets IT-systemer, herunder Microsoft office-pakken.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Garnisonselementet KL Morten Runberg, telefon 21519299.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt uge 33. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent