Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til Hærens Reaktionsuddannelse ved Marineeskadronen på Bornholm


Gruppefører til Hærens Reaktionsuddannelse ved Marineeskadronen på Bornholm

Er du klar til at tage ansvar for andre og samtidig udvikle dig i en enhed, hvor tingene går hurtigt, og, hvor dine egne beslutninger giver synlige resultater – hver gang. I så fald er der plads til dig som gruppefører ved Marineeskadronen.
Om os
4 Marineeskadron (MARESK) har stærke historiske rødder på Bornholm og bærer også i dag stolte maritime traditioner, selv om eskadronen nu er en uddannelsesenhed.

Eskadronen gennemfører både Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og hovedparten af soldaterne forventes at søge fastansættelse ved en af Opklaringsbataljonens SRS-eskadroner efter tilfredsstillende HBU og HRU. Vi målretter og præger derfor allerede fra starten af soldaterne frem mod at kunne blive professionelle opklaringssoldater.

MARESK er en enhed hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig tillid til, og respekt for, den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som gruppefører (GF/HRU) er man, sammen med delingsføreren, ansvarlig for at støtte og gennemføre ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges delingen vedr. uddannelse både førere og konstabelelever.

Som GF/HRU vil du, afhængig af dine evner og kompetencer, kunne få instruktøropgaver og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammer og forudsætninger for, at uddannelsen bliver bedst mulig.

Du skal være fører og sikre, at du selv, din gruppe og de øvrige konstabelelever bliver de bedst mulige opklaringssoldater, samt være frontfiguren for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for både ligestillede og undergivne.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få brede rammer i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles - i nært samarbejde med resten af delingen.

Du skal forvente 15-20 øvelsesdøgn pr. halvår, og, at der kan være længere afspadseringsperioder mellem indkaldelsesholdene. Dog skal du også klargøre dig at kunne overgå til en stilling i en af vores professionelle opklaringseskadroner efter tilfredsstillende gennemført HRU som GF.
Om dig
Det er ønskeligt, at du har opklaringsfaglig baggrund, da du i høj grad forventes at kunne præge og forme fremtidige soldater til opklaringsbataljonen.

Du arbejder samtidig struktureret og er helheds- og fremtidsorienteret således, du i samarbejde med delingsføreren og de andre gruppeførerne skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du er sergent, med en stor energi og lyst til at hverve, skabe og forme næste generation af opklaringssoldater. Alternativt er du en erfaren konstabel/overkonstabel med mod på udfordring og videreudvikling mod sergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.
 
Dit faste tjenestested vil være i Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsbefalingsmand, chefsergent Poul Henning Sørensen på telefon 7282 3803, eller chefen for 4. Marineeskadron, kaptajn Mikkel B. Vinding på telefon: 728 23975 /+45 2728 1485.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. juni 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent