Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til 2 PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive


Motormekaniker til 2 PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive

Er du udlært mekaniker og savner udfordringer.

Er du fiks på fingrene, kan du få tingene til at virke, både i felten og på værkstedet?

Kan du lide at kombinere soldaterlivet med professionen mekaniker? Så er du måske lige den vi gerne vil have som kommende kollega!
Om os
2. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling.

Kompagniet (KMP) indgår i 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) under 1 brigade (1BDE).

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold.

Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Enheden står foran et efterår med ULU og BLU samt en skydeperiode.

Vi har mange aktiviteter planlagt, men det er utroligt vigtigt for os, at arbejdsliv og privatliv hænger sammen.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Sektionen består af 7 mand; én oversergent, én sergent, en korporal og 4 konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik.

Som mekaniker i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag.

Kompagniet er afhængig af vores materiel, så du vil få et stort ansvar for at vi kan løse vores opgaver, sammen!

Som motormekaniker, vil du komme til at reparere og servicere køretøjer i alle størrelser, fra personvogne (Mercedes GD) over lastvogne (MAN-27/35/HX), pansrede køretøjer (Piranha 5) og pansrede ingeniørkøretøjer (PNMIRK/PNBRO).

I sektionen lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, og god værkstedshumor er naturligt for os, ligesom de sociale relationer dyrkes både i, og uden for arbejdstiden.

Samtidig vil du være med til at holdningspræge og uddanne kompagniets øvrige soldater inden for brugervedligeholdelse, forbyggende vedligeholdelse og brug af værktøj mv.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.

For at komme i betragtning skal du dog have gennemført hærens basisuddannelse (HBU) samt være i besiddelse af et svendebrev som enten automekaniker, lastvognsmekaniker eller landbrugsmaskine mekaniker.

Hvis du er den vi mangler har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet, beslutsom og har en høj grad af selvstændighed.

Af øvrige kompetencer er det ønskeligt, at du har kørekort til kategori B, C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionsfører oversergent Steffen Johansen tlf. 41 38 56 05

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent