Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Leder af økonomielementet ved Operations Support Wing


Leder af økonomielementet ved Operations Support Wing

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, og har du en militær mellemlederuddannelse? Har du mod på nye udfordringer i en omskiftelig hverdag, hvor stor variation i arbejdsopgaverne er reglen frem for undtagelsen? Har du forståelse for helheden, men kan gå i detaljer? Så er det dig, vi søger som vores kommende leder af Økonomielementet ved Operations Support Wing.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet. Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Forsvarskommandoens myndighedsområde.
Økonomistøtteafdeling 3 under Økonomidivisionen yder støtte til Flyvevåbnets myndigheder samt Flyverkommandoen. Derudover varetager afdelingen økonomistøtte for Forsvarsakademiet samt økonomien vedr. internationale operationer.
Økonomielementet, der støtter Operations Support Wing, er placeret i Karup sammen med myndigheden.

Operations Support Wing uddanner og træner Flyvevåbnets kapaciteter indenfor Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.
Derudover leverer wingen administrativ støtte til alle Flyvevåbnet myndigheder, og er tillige Garnisonskommandant for Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som leder af økonomielementet kommer du til at være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til økonomien ved Operations Support Wing.
Organisatorisk og ledelsesmæssigt referer du til chefen for økonomistøtteafdeling 3 i Økonomdivisionen, men i det daglige arbejde indgår du som medarbejder i Operations Support Wing stab. I tæt samarbejde med chefer og ledere har du en afgørende rolle i forbindelse med koordination og planlægning af økonomien for alle myndighedens opgaver og aktiviteter.

Du er chefens nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for økonomi, og er således medvirkende til, at chefer og ledere får mest mulig operativ effekt af deres tildelte midler.

Du er ansvarlig for budgettering, controlling og opfølgning på ressourceforbrug under hensyntagen til overholdelse af gældende bestemmelser og direktiver. Derudover er du ansvarlig for gennemførsel af løbende revurdering og tilpasning af budgetter, samt forberedelse af den månedlige ledelsesinformation til wingens chefer. Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef.

Der er i stillingen direkte ledelsesansvar for en medarbejder. Din ledelsesopgave relaterer sig til personaleledelse, rådgivning af myndigheden, samt at lede økonomi- og samarbejdsprocesser sikkert i mål. Du skal i forhold hertil løbende indgå i dialog med både Operations Support Wing ledelse og chefen for økonomistøtteafdeling 3.

Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for økonomistyring. Samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og ledere på alle niveauer. Vi stræber efter en kultur, hvor udvikling og udfordringer er en del af hverdagen. Til gengæld står vi klar til at støtte og rådgive dig i forbindelse med din opgaveløsning.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med mindst 5 års anciennitet.

Du har erfaring med forvaltning og administration, gerne inden for Flyvevåbnets myndighedsområde. Du er desuden analytisk og god til tal, resultatorienteret, systematisk og udpræget serviceminded.

Du har et godt kendskab til SAP R/3, og er erfaren i MS Office. Det falder dig desuden naturligt at anvende KESDH som sagsbehandlerværktøj.

Du interesserer dig for økonomiforvaltning og har flair og lyst til at rådgive og støtte chefer og ledere i forbindelse med deres disponering af økonomi.

Fælles for opgaverne er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer, både internt i Operations Support Wing, men også med Økonomidivisionen og styrelser under Forsvarsministeriet.
Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Du har evnen til selvledelse. Du kan motivere dig selv, og selv bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde. Du nyder selv at medvirke til at sætte rammerne for din funktion.
Vi forventer, at du har en positiv tilgang til dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og virkelyst i forhold til at fastholde terminer og mål i dit arbejde. Dine personlige kompetencer vil blive vægtet højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for Økonomistøtteafdeling 3, Michael Olesen på tlf. 25511836.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 4. juli 2022 og samtaler forventes afholdt den 7. juli 2022. Stillingen er til besættelse fra den 1. september eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opga-ver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent