Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabsofficer til Operationsstabens J33 Operationssektion


Stabsofficer til Operationsstabens J33 Operationssektion

Stabsofficer til Operationsstabens J33 Operationssektion
Om os
J33 er en del af Operationsstabens Operationsafdeling under Forsvarskommandoen placeret i Karup. Sektionen består af i alt 26 medarbejdere fordelt på to elementer – Joint Operations Center (JOC) og en Operationssektion. Sektionen er nystartet, hvorfor opgaveportefølje og ansvarsområder er under fortsat spændende udvikling.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer blandt medarbejderne i sektionen. Vi er meget afhængige af andre afdelinger og myndigheder, hvilket kræver effektiv kommunikation og samarbejde.

Sektionen består af en chef (kommandørkaptajn), en næstkommanderende (major), to elementledere (majorer) og i Operationssektionen seks majorer og kaptajner.
Om stillingen
Som stabsofficer i J33 Operationssektionen bidrager du til planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter– enten selvstændigt eller som del af et stabsarbejde. Du vil i samarbejde med en kollega have ansvaret for aktiviteter og opgaver i et værnsfælles miljø, herunder med kort varsel indsætte styrker til bistand for Politiet og andre af statens myndigheder, samt indgå i planlægningsarbejde omkring indsættelse af enheder og kapaciteter.

Du vil blive en del af Forsvaret Operative Hovedkvarter, hvor du - når hovedkvarteret overgår til krisestyring - vil indgå på et vagthold, der understøtter rammerne for igangværende og planlagte indsættelser og krisestyring i samarbejde med andre sektioner og afdelinger i Operationsstaben, kommandoer, styrelser og civile myndigheder m.v.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret og styring på operativt niveau. Stillingen ses at give dig rigtig god mulighed for at udvikle helhedsorientering, projektledelse og samarbejde.

Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden samt mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et værnsfælles miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kolleger, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar er i fokus.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn i Hæren. Du har bred operativ erfaring og har tidligere gjort tjeneste på afdelings- og brigadeniveau. Du har bredt kendskab til Forsvarets og Hærens organisation og opgaveløsning. Kombineret med viljen til at lære mere, modet til at tænke ud af boksen i forhold til planlægning og gennemførelse af indsættelser og lyst til at arbejde i et spændene og dynamisk miljø.

Du er en person med god helhedsforståelse og stærke kompetencer inden for analyse og planlægning, samt trives med at udvikle og optimere procedurer og processer. Du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger og gå forrest i at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for operationer, indsættelser og samarbejdet internt i Forsvaret. Du er åben og imødekommende og besidder evnen til at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer. Du er initiativrig og kan bevare overblikket når tingene går stærkt. Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både tale og skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Næstkommanderende i J33 Operationssektionen Operationscentret, Major Kent Bugge Gjedsø på telefon 728 40202.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. september 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære an-svar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internati-onale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent