Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Skydeofficer til Skydeterræn Borris ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (genopslag)


Skydeofficer til Borris Skydeterræn

Vil du være med til at vejlede brugerne og være medansvarlig for skydesikkerhed, hvor der skydes med alt fra håndskydevåben til infanterikampkøretøjer og artilleri?
Om os
Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren er en del af Skydesikkerhedssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren udgøres af et team på 3 officerer og 4 befalingsmænd, der udover Borris Skydeterræn også ansvarlige for skydesikkerheden i Tranum- og Hevring Skyde-terræner. Vi har et stærkt sammenhold. Vi har en god og uformel omgangstone og sætter respekten for hinandens arbejde højt. Du vil få et stort råderum til at løse dine opgaver, selvfølgelig med passende støtte og vejledning fra din nærmeste chef og dine kolleger.
Vi bor i det vi påstår er Danmarks smukkeste skydelejr, Borrislejren. Samtidig byder de knapt 4800 hektar skydeterræn på en helt unik natur.
Om stillingen
Opgaverne er udfordrende og varierende. Du skal virke som del af et sikkerhedskoordinerende vagt-hold sammen med en kollega idet vi altid har to medarbejdere på vagt når der skydes. Ligeledes støtter du de skydende enheder/brugere, med rådgivning og vejledning forud for deres brug af ter-rænet ligesom der gennemføres løbende kontrol- og kontaktvirksomhed med brugerne når de gen-nemfører deres aktiviteter i terrænet.
Du indgår i planlægningen af skydeaktiviteter under anvendelse af programmet eMTEP.
Du deltager i det daglige arbejde på sikkerhedskontoret, herunder sikkerhedsinstruks til skydeleder-ne samt udlevering og inddragelse af relevant materiel. Du vurderer dagligt risikoen for brand og fastlægger på baggrund heraf begrænsninger i anvendelsen af fx lysspor og kunstige lysmidler.
Du fører tilsyn med skydebanerne, kommer med forslag til ændringer samt er en del af processen når nye skydebaner skal etableres.
Du skal endvidere påregne, at have kontakt med fx Naturstyrelsen, beredskabsstyrelsen eller andre civile aktører i f. t. koordinationen af aktiviteterne i skydeterrænerne.
Du skal forvente skiftende arbejdstider herunder lange skydevagter med heraf følgende muligheder for afspadsering. Der skydeaktiviteter i mere end 20 weekender om året i Borris Skydeterræn, hvorfor du også må påregne en del weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn eller erfaren premierløjtnant.
Du er i stand til at tale med alle slags mennesker, høj som lav, militær eller civil. Du er god til planlægning med fokus på at opnå den maksimale udnyttelse af terrænets ressourcer. Du er ikke bange for at udføre kontrol og du giver en konstruktiv feedback til brugerne. Du er uddannet skydeleder og har lyst til at arbejde i et rullende vagtskema med skiftende arbejdstider. Det er ønskeligt at du selv har opdateret erfaring som skydeleder, men ikke et krav. Du er en disciplineret og reglementeret officer, som er et godt forbillede for de mange yngre officerer og befalingsmænd der færdes i lejren og terrænet.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets IT systemer, særligt eMTEP. Alternativt har du lysten til at tilegne dig den relevante viden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandanten i Borris Skydeterræn, major Troels Frederiksen, tlf. 2542 5801.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen snarets mulig.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energi-opgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tje-nestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores porteføl-je, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Borris, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent