Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsynings og logistikhjælper til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde - (genopslag)


Forsynings og logistikhjælper til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde

Kunne du tænke dig, at arbejde i en lille dynamisk enhed, hvor opgaverne er vidt forskellige og dagene bestemt ikke ligner hinanden?
Om os
Bataljonens primære opgave er at uddanne soldaterne i Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU).

Bataljonens sekundære opgave er at fastholde og videreudvikle den enkelte soldats kompetencer rent operativt og generelt som ansat i forsvaret.

II Livgardebataljon består af tre kompagnier. 1. kompagni som uddanner Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU). 2. og 3. kompagni som uddanner Hærens Basis Uddannelse (HBU).

Hvert HBU kompagni består af en fast kadre på ca. 42 mand og der indkaldes ca. 190 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 570 værnepligtige pr. år.

Vores målsætning er at uddanne handlekraftige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

HBU kompagniernes overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er gennem Hærens basisuddannelse at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat, med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).
Om stillingen
Stillingen har mange facetter. De primære opgaver indbefatter blandt andet:
• Praktisk forsyner arbejde
• PC arbejde, herunder i styresystemet demars og DG-Office.
• Støtte til bataljonens forsyningssektioner.

Vi forventer, at du som forsyningshjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til den samlede opgaveløsning.
Om dig
Du er udnævnt konstabel, og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste.

Du har DeMars grunduddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det gode resultat. Du besidder et godt initiativ således, at du selvstændigt kan identificere og løse problemstillinger i hverdagen. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de spændende udfordringer du vil møde i den daglige drift, det operative miljø og under øvelsesvirksomhed.

Det er ønskeligt at du har haft tidligere tjeneste inden for logistik samt erhvervet kørekort i kategori B, C og CE. Ligeledes er myndighedsbeholdning 904, ADR grunduddannelse – herunder farligt gods med supplement i klasse 1 en fordel. Såfremt du ikke har nogle af de ønskelige kurser skal du være indstillet på at erhverve dem ved en evt. ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef kaptajn B. R. Printz på telefon 72 83 42 02 eller mail LG-2B-STCH@mil.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. august 2022, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent