Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Våbengast til Fregatten ESBERN SNARE


Våbengast til Fregatten ESBERN SNARE

Som våbengast ombord kan du forvente en varieret, spændende og meningsfyldt hverdag med egne ansvarsområder så vel som opgaver, der skal løses i samarbejde med andre.

Vi søger en ny kollega med interesse for håndvåben om bord på fregatten ESBERN SNARE.
Ønsker du at arbejde et sted med traditioner, højt aktivitetsniveau, tekniske udfordringer, faglig stolthed og personlige udviklingsmuligheder, er du muligvis vores nye kollega og skibskammerat.
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med et deplacement på 6.300 tons og en besætning på godt 120 mand.
Vi har de sidst par år deltaget i operationer ved Vestafrika, patruljer ved Grønland og Færøerne, samt øvelser med vores allierede i danske og internationale farvande. Som krigsskib har vi fokus på faglig dygtighed, sømandsskab og militære kompetencer.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet, og vi tager hensyn til bopæl i planlægningen af tjenesten.
Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad det er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling. Afdelingen består af 20 teknikere, 4 sergenter og 3 officerer. Afdelingen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våbensystemer, bl.a. håndvåben, artilleri og missiler.
Du vil sammen med en kollega bl.a. have ansvaret for dagligt vedligeholdelse af skibets håndvåben. Desuden kan du forvente at blive uddannet skytte og batterileder på artillerisystemer ombord.
Stillingen indbefatter også daglig tjeneste og vagt i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj.

Krav:
Søværnets basisuddannelse eller gennemførsel af denne
At du har teknisk og håndværksmæssigt flair, ordenssans og er meget ansvarsbevidst. Der er ikke noget krav om en formel håndværksmæssig uddannelse.
Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse. Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
Om dig
For at du skal kunne fungere ombord, skal du have gode menneskelige og faglige egenskaber. Du skal have en god teknisk forståelse og interesse. Du vil blive en del af afdelingen på marinekonstabel-niveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Vi forventer derfor at:
-du skal være i stand til at løse en opgave selvstændigt og samtidig tilpasse dig et militært system.
-du skal kunne fungere under både fysiske og psykiske vanskelige forhold, hvor dine kammerater og skibet er afhængig af din indsats i lange perioder.
-Vores besætning er bredt sammensat med hensyn til alder, uddannelse, baggrund og personligheder. Vi deler lysten til at sejle, viljen til konstant at gøre det bedre, og ambitionen om at drive en professionel enhed således, at vi kan bære vores uniform med stolthed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Våben-og Elektronikofficeren, kaptajnløjtnant Claus Nilsson på mail 2E-ESSN-VEO@mill.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

17.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent