Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Næstkommanderende til inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen


Næstkommanderende til inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen

Kunne du tænke dig et udfordrende job som næstkommanderende på et inspektionsfartøj, hvor du udvikler dine ledelsesmæssige kompetencer samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske og sømandskabsmæssige færdigheder i et af verdens mest udfordrende miljøer? Så er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
Inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen (KNUD-KL) opererer hovedsageligt i Arktisk Kommandos operationsområde, der omfatter farvandene ved Grønland, Færøerne og Island, men enhederne er også designet til og vil kunne indsættes i operationer andre steder i verden. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne typisk i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne som regel nordpå til Thule-området eller til Grønlands Østkyst eller afløsning af inspektionsskibe ved Færøerne.

Enhederne opererer i et arktisk miljø, der stiller store krav til skib og besætning med de udfordringer som farvandets beskaffenhed stiller i form af vejr og geografi. I Division 19 er vi ambitiøse omkring opgaveløsningen og sætter en ære i altid at være professionelle. Det betyder, at vi aktivt søger at udfordre og udvikle os selv og vores enheders formåen. Den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis vil sammen med udviklingen af Søværnet og Forsvarets generelle udvikling også påvirke KNUD-KL. Der ligger derfor flere spændende udfordringer forude.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en enhed med en større besætning. Besætningerne i division 19 udgøres af meget erfarne og fagligt kompetente personer, som du skal være i stand til at lede selvstændigt gennem din personlige autoritet, samtidig med at dine menneskelige egenskaber skal kunne rumme en besætning, som er sammensat af meget forskellige medarbejdere.
Om stillingen
Du er som næstkommanderende chefens stedfortræder og fungerer endvidere som forvaltningsofficer, operationsofficer og vagtchef. Derudover er næstkommanderende ansvarlig for skibet hospital, Flight Deck Officer under operationer med helikopter, våbenofficer og sikkerhedsofficer.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra begge besætninger. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden næstkommanderende. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et helt år ud i fremtiden.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant, taktisk officer i Søværnet. Det er endvidere et krav, at du har gennemført Taktisk Officerskursus samt i øvrigt bestrider solide navigations og sømandskabsmæssige kundskaber. Er du erfaren premierløjtnant, har du mulighed for at søge stillingen på uddannelsesaftale.

Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber og gerne sejladserfaring fra Nordatlanten samt kendskab til indenskærssejlads på f.eks. Grønlands vestkyst. Det falder dig naturligt at agere som chefens stedfortræder, og du har ambitioner om MMS og chefvirke i Division 19 på sigt.

Du er i stand til at arbejde selvstændig, og du har gode ledelsesmæssige kompetencer i forhold til en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor hele besætningen skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn Per Skov Madsen på tlf. 4130 9892, eller email: 1ELAKO-CHA@MIL.DK. Alternativt kan kontaktes: Søværnets Center for Administration, Bemanding, OK Bårdur Sandå, tlf. 7285 7551, e-mail: SCA-BEM10@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 14. juli 2022 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart efter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juli 2022. Forventet tiltrædelse senest 1. september 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.07.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent