Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kursusleder og lærer til S7 ved 2. Logistikbataljon i Aalborg (genopslag)


Kursusleder og lærer til S7 ved 2. Logistikbataljon i Aalborg (genopslag)

Er du personen der vil uddanne og udvikle fremtidens befalingsmænd.

være en del af et stærkt team.

Har du stærke evner inden for det logistiske fagområder og erfaring med logistik? Så har vi en ledig stilling som kursus leder og lærer i S7.

Om os
2. Logistikbataljon uddanner, i den nye struktur, soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes.

Desuden forestår bataljonen et antal kurser samt våbenkursus for logistiktropperne.

Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau.

Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne indgå som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade og der vil derfor også være et operativt fokus, der tilsikrer dette.

Føringsuddannelse for førerpersonel i bataljonen vil derfor også blive tillagt prioritet.

S7 er placeret i Aalborg, og består af 16 engagerede medarbejdere.

S7 gennemfører kursus for enkeltpersoner til INTOPS (EMU), FRONTEX samt uddannelse af erhvervspraktikanter; varetager køreuddannelsen i Forsvaret; varetager våbenkursus for befalingsmænd og officerer samt varetager Hærens lærlinge uddannelse.

Om stillingen
Du vil indgå i vores team i S7, som kursus leder lærer, der beskæftiger sig primært med våbenkursus for mellemledere I (SG) og våbenkursus for mellemledere II (OS).

ML I kurset gennemføres to gange årlig med en varighed på syv uger, hvorimod ML II kurset kun gennemføres en gang årligt med en varighed på tre uger.

Du skal forvente at ugerne med kursusvirksomhed vil arbejdsbelastningen være markant højere, men der vil være mulighed for afspadsering i de efterfølgende perioder.

Du har ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre, evaluere uddannelserne samt udviklingen af uddannelsen i samarbejde med dine kollegaer i lærerkadren.

Derudover skal du samtidig være forberedt på at støtte bredt i f.t. opgaverne i såvel S7, som i 2 LOGBTN. Det kan betyde, at du skal støtte ved andre kurser, og ad hoc opgaver som kan tilgå S7.

I perioderne, hvor kurserne gennemføres, er dagligdagen præget af forberedelse og gennemførelse af lektioner, da kurserne er forholdsvist komprimerede. Efter endte kurser vil der være mulighed for optimering og evaluering af kurserne samt udvikling af egne kompetencer.

Ydermere vil du også skulle byde ind med dine erfaringer som logistiker og indgå i sagsbehandling/udvikling af uddannelser og doktriner inden for dine specialeområder.

S7 indgår på samme vilkår som alle andre operative enheder i INTOPS og NATOPS styrkebidrag, hvorfor du skal være klar til at deltage i uddannelse og øvelsesaktivitet, hvis det er påkrævet.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, alternativt erfaren oversergent, som inden for en den nærmeste fremtid er klar til udnævnelse til seniorsergent.

Du har erfaring indenfor et af de logistiske fagområder.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidig begå dig og bidrage til dit teams opgaveløsning.

Du har en stor interesse i at arbejde med uddannelse, og du er god til at lære fra dig og brænder for at forme mellemledere via velforberedt og motiverende undervisning.

Ligeledes er du klar til at yde en ekstra indsats under kurserne for at skabe de bedste forudsætninger for eleven.

Du stiller dig ikke tilfreds med middelmådighed og ønsker konstant at udvikle dig selv og kurserne som helhed. Du har et ønske om at udvide din doktrinære og taktiske forståelse.

Du skal have kørekort (B og C), kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Du bør have tidligere erfaring som faglærer eller har haft funktionen som NK i en forsynings- eller sanitetsdeling eller lignende.

Det er ønskeligt, at du ligeledes har været indsat i INTOPS, som logistiker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende for S7 seniorsergent Jimi Sørensen på tlf. 41 38 58 45 eller mail: TRR-2B-S70B@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent